Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

(GIS) tester

2019-05-13 00:00:00
Binnen het project Mijn percelen / ANLB wordt er een uitvraag gedaan voor een (GIS) tester, wij zoeken dus geen coördinator of testmanager. De projectaanpak is devops/agile/scrum waarin door middel van sprints de gevraagde producten worden opgeleverd.

Kerntaken binnen het scrumteam zijn uitvoeren van review van documentatie, Intaketesten, Systeemtesten, Installatietesten, Systeemintegratietest en Regressietesten. Verder wordt er ondersteuning geleverd aan de GAT-test en technisch applicatie beheer. Er worden hoge eisen gesteld aan het snel zelfstandig kunnen uitzoeken van functionaliteit (gezien staat van de documentatie).

Achtergrond opdracht
In Nederland is veel grond in gebruik als landbouwgrond. Bijvoorbeeld voor het telen van gewassen of als grasland voor de beweiding van vee. Daarnaast is de grond belangrijk voor het uitrijden van meststoffen. In de Mijn percelen applicatie kan een akkerbouwer, veehouder of tuinhouder zijn/haar grond registreren die gebruikt wordt. Het gaat hier bijvoorbeeld om de oppervlakte, het gewas, de ligging en wijzigingen daarvan. Samen met de andere projectleden is de tester er verantwoordelijk voor dat de Mijn percelen applicatie het hele jaar door correct functioneert.