Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

16 x Installateur (team 8) t.b.v. project 3D-CLAS

2019-05-13 00:00:00
Deze opdracht wordt als volgt omschreven: Het Ministerie van Defensie heeft op korte termijn behoefte aan een Installatieteam – 16 (tal) Installateurs.

Functieomschrijving Installatie Team
De werkzaamheden voor het project 3D-CLAS worden uitgevoerd binnen het Dienstencentrum Operations (OPS) van de Defensie Materieel Organisatie (DMO). Het project behelst de uitrol van een draadloze IT Infrastructuur (Wifi) bij de CLAS.

Werkzaamheden Installatie Team
Het aanleggen van UTP bekabeling en afwerken hiervan op RJ45 outlets, welke in te bouwen boven de systeemplafonds daar waar de WAP's (Wireless Access Points) moeten komen te hangen en in de patchkast daar waar de switch hangt. Het ophangen van de WAP, het patchen van de WAP en het patchen op de poort van de switch. Het aanbrengen van labels op kabels en andere netwerkcomponenten. Het testen van de WAP. Het bijwerken van de plattegrond(en) door het intekenen van o.a. de outlets. Het certificeren van het netwerk door het meten van de bekabeling met een Fluke-meter en certificeren van het wifi signaal door middel van een Ekahau meting. Het bijwerken van de administratie en aanleveren bij projectbureau.

Uitgangspunten voor het uitvoeren van de werkzaamheden
Het team bestaat uit 16 personen (= een volledig team). 5 van de 16 personen treden op als meewerkend voorman en 1 van de 16 personen treedt op als voorman. Het team wordt door 1 leverancier aangeboden. Het team dient afkomstig te zijn van een Installatiebureau welke netwerken van het merk MMC (MultiMediaConnect) kan en mag certificeren. Certificering wordt afgegeven aan het bureau welke de installatie heeft verricht. Er dient voor (door) elk teamlid een CV te worden ingediend. Elk teamlid dient te voldoen aan de eisen. Indien niet duidelijk uit het CV blijkt dat aan één van onderstaande eisen wordt voldaan, wordt het desbetreffende team (in zijn geheel) uitgesloten. Behoeftesteller behoudt zich het recht toe om bronnen, zoals social media, te raadplegen ter toetsing van het CV. Iedere kandidaat zal individueel beoordeeld worden op basis van de wensen, de beoordeling van het totale team vindt plaats op basis van het gemiddelde van alle kandidaten. Flexibiliteit bij vervanging (vakantie, verlof en vertrek) ligt bij de behoeftesteller. Binnen 5 werkdagen wordt vervanging verzorgd door aanbieding van een vervangende kandidaat van gelijkwaardig niveau. Beoordeling hiervan is aan de behoeftesteller. Om continuïteit in het team te waarborgen en het aantal wisselingen te beperken, zijn de kosten voor vervanging ten laste van de leverancier. De eerste 10 dagen dat de nieuwe kandidaat ingewerkt wordt zullen niet worden vergoed door behoeftesteller.

Achtergrond opdracht
Van belang is dat Wifi breed binnen Defensie becshikbaar komt. Het 3D project heeft tot doel het binnen 2 jaar realiseren van een Defensiebrede Wifi-infrastructuur (fase 1 t.b.v. CLAS) en bestaat uit meerdere deelprojectteams en een projectbureau. De installateurs zullen binnen de projectorganisatie ingezet worden op werkzaamheden t.b.v. het aanleggen van het fysieke deel van de Wifi-netwerk Infrastructuur.