Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

AP Administrator

2019-07-19 19:06:37
De crediteurenadministrateur is verantwoordelijk voor de tijdige en juiste verwerking van leveranciersfacturen, consignatie en betalingsdocumenten. Taken en verantwoordelijkheden o.a.: • Zorgen voor een tijdige en nauwkeurige boeking van alle soorten facturen en andere functies voor de verwerking van facturen; • Stel vast dat factuur goedkeuringen in overeenstemming is met autoriteit van het bedrijf; • Inkomende facturen controleren op naleving en ervoor zorgen dat ze worden ingediend op een manier die voldoet aan de afdelingsnormen, inclusief de validatie van het factuurnummer, de basislijndatum en betalingsvoorwaarden aan de leveranciersmaster en bestelinformatie; • Fungeert als centraal punt voor leveranciers om te informeren naar de accountstatus, om effectief het proces van betalingsverplichtingen aan de verkoper te communiceren en problemen op een tijdige en professionele manier op te lossen om verstoring van de dienstverlening te voorkomen en een wederzijds voordelige relatie op te bouwen; • Ondersteund op professionele en effectieve manier in de communicatie met Treasury, indirecte en directe kopers, Commodity Managers en contractbeheerders om de nodige informatie te verzamelen en tijdig facturen beschikbaar te hebben; • Deelnemen aan groepsdiscussies en / of samenwerken met AP Manager om trends en verbeterpunten te identificeren en te helpen bij het maken van documentatie voor nieuwe en bestaande processen om efficiëntie te creëren en het algehele succes van de P2P-afdeling te verbeteren; • Contact leggen met leveranciers om P2P-factureringsstandaarden te communiceren en samenwerken om procedurele obstakels voor het voldoen aan standaarden te verwijderen; • Verkoopafschriften en factuurdocumenten afstemmen en transporteren naar SAP-crediteurenadministratie; • Controleer betalingsvoorstellen om een ​​correcte betaling op tijd toe te staan; • Beheer van e-mail met een veelheid aan documenten die naar geschikte personen moet worden doorgestuurd, georganiseerd en gescand voor archivering in SAP; • Beheer een complexe werkbelasting om taken uit te voeren binnen afdelingsstandaarden en Standaard Service Level Agreements; • Ad-hoc taken zoals toegewezen door de manager...