Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

Agile Team Coach

2019-05-22 00:00:00
Doel van de functie: De Agile Coach IT tevens scrum master, is verantwoordelijk voor het dagelijkse operationele functioneren en faciliteren van twee of meer agile teams conform het agile gedachtengoed. Door het continu verbeteren van de samenwerking binnen en tussen agile teams ondersteunt de Agile Coach IT het sprintgewijs leveren en onderhouden van werkende IT functionaliteit en maximale klantwaarde. 
De Agile Coach IT fungeert tevens als de rechterhand van de Product Owner en ondersteunt deze in het maken van beslissingen voor het optimaliseren van de businesswaarde en het realiseren van sprintdoelen.