Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

Allround floormanager Datacenter facilities - Driebergen, Utrecht

2019-07-12 08:45:34
Opdracht:
Binnen de organisatie zorgt de Dienst ICT(DICT) ervoor dat de politiemensen kunnen vertrouwen op al hun ICT systemen. De dienst ICT focust zich op het brede terrein van ICT-diensten, waaronder het runnen van de aanwezige datacenters en het realiseren van een landelijk gestandaardiseerde ICT-structuur voor de Nationale Politie.

De productlijn datacenters Facilities is 7x24x365 bezig met het in standhouden van de datacenters binnen de Dienst ICT, hier wordt met een team van technisch specialisten en floormanagers dagelijks aan gewerkt om de collega's op straat te faciliteren en de nationale veiligheid te waarborgen.

Vanuit de vestiging Driebergen wordt het dagelijks beheer en onderhoud van de betreffende de datacenters gecoördineerd. Ten behoeve van het beheer en onderhoud van de betreffende datacenters zijn we op zoek naar een beheerder computerruimte die zorgdraagt voor de beschikbaarheid datacenters (stroomvoorzieningen, koeling en fysieke beveiliging) als ook voor de ICT componenten (Servers-, storage- en netwerk- apparatuur)

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd gedurende openingstijden van 07:00 tot 23:00. tevens wordt er verwacht dat je je piketdiensten draait. Deze piketdiensten lopen van maandag tot en met zondag en vinden plaats op diverse datacenter locaties in Nederland. In het geval van calamiteiten dienen kandidaten op maximaal 70 minuten reistijd (woon-werk) van het kantoor in Driebergen te wonen.

Doelstelling:
Je zorgt voor de beschikbaarheid van de datacenters, inclusief alle aanwezige ICT componenten.

Verantwoordelijkheden:
Je bent verantwoordelijk voor het pro-actief beheer en begeleiding (leveranciers/ (Interne) klanten) van de datacenters inclusief alle aanwezige ICT componenten. De kandidaat valt direct onder de lead engineer (teamlead) en wordt uiteraard ingewerkt door collega's op verschillende datacenter locaties.

Vakmatige taken:
de beschikbaarheid en de conditie van de aanwezige datacenters;
- de toegang tot en de bewaking van de datacenters;
- begeleiding van leveranciers/klanten binnen/buiten de datacenters bij zowel onderhoud als storingen aan koelmachines, computers, ICT hardware, bekabeling, brandmeld centrales en IT racks etc.;
- Het opstellen en verbeteren van procedures m.b.t. het gebruik van de datacenters en ziet toe op de naleving hiervan
- voldoende capaciteit m.b.t. de datacenter voorzieningen (elektra, airco, netwerk en rack- indelingen)
- het klimaat in de datacenters;
- de beschikbaarheid en conditie van de IT hardware in de datacenters;
- de (ver)plaatsing, aansluiting, verwijdering en afvoer van de IT hardware componenten stemt dit af met de betreffende leveranciers;
- bijhouden van de indeling schema’s van de IT hardware componenten;
- inventarisatie van de aanwezige hardware en herverdeling hiervan op een juiste wijze;
- reizen/ consignatie diensten/ werken op onregelmatige tijden.

Opleiding / kennis en ervaring:
- Een afgeronde, erkende opleiding op minimaal MBO-4 niveau, bij voorkeur in de richting van Installatie-, elektro- of koeltechniek. (Deel)certificaten woorden niet als gelijkwaardig gezien.
- In de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring als Floormanager binnen een datacenter.
- Bereid om regelmatig (spoed)piketdiensten te draaien.
- In verband met de (spoed)piketdiensten, is de reistijd (woon-/werkverkeer) met het openbaar vervoer of de auto maximaal 70 minuten naar standplaats Driebergen.
- In de afgelopen 3 jaar, werkervaring met het verrichten van operationele handelingen aan elektrotechnische installaties binnen een datacenter. Denk hierbij aan verdeelinrichtingen, regelkasten en begrijpend lezen van installatietekeningen.
- In de afgelopen 3 jaar, werkervaring met het verrichten van operationele handelingen aan noodstroomvoorzieningen binnen een datacenter zoals het testen van NSA’s en UPS-en.
- In de afgelopen 3 jaar, werkervaring met koeltechnieken zoals storingsanalyses aan koelmachines en transportpompen
- In de afgelopen 3 jaar, werkervaring met het verrichten van operationele handelingen aan brandmeldinstallaties binnen een datacenter zoals het verrichten van OP taken.
- In de afgelopen 3 jaar, werkervaring met het verrichten van operationele handelingen aan IT hardwarecomponenten binnen een datacenter zoals het in en uitbouwen van hardware, vervangen van hardware componenten en patching.
- In de afgelopen 3 jaar, werkervaring met het maken, beheren en up-to-date houden van indelingsschema’s en vloerplannen t.b.v. datacenters.

Competenties:
Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.
- Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
- Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
- Accuratesse: Werkt nauwkeurig en zorgvuldig, heeft oog voor detail en maakt weinig fouten.
- Resultaatgerichtheid: Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten.
- Kwaliteistsgerichtheid: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren.

Deadline: 18-07-2019 voor 12:00 uur
Tarief: max € 65,-
Start: 07-10-2019
Duur: 1 jaar met optie op verlenging
Uren: 36

Let op: freelancers moeten bereid zijn voor de duur van de opdracht bij ons op de payroll te komen. Inhuur van derden is wel toegestaan.