Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

Applicatieontwikkelaar (Senior)

2019-05-14 00:00:00
Als applicatieontwikkelaar zich bezig houden met het project ter voorbereiding van het uitfaseren van het systeem COMPAS dat deels vervangen is en gaat worden door een nieuw primair proces systeem voor de sector Straf. De programmatuur van Compas is grotendeels gecodeerd in PL/SQL en COBOL.

Achtergrond opdracht
Over de RechtspraakDe Raad van de rechtspraak is de overkoepelende organisatie waaronder alle instanties vallen diebetrokken zijn bij het spreken van recht in Nederland. Deze instanties bestaan uit 11 rechtbanken, 4gerechtshoven, 2 colleges, en de Raad van de Rechtspraak

Diensten Straf is verantwoordelijk voor het leveren van ICT diensten ter ondersteuning van het primaire strafrechtproces binnen de Rechtspraak (en deels het OM). Naast het ICT beheer heeft de Rechtspraak en ook de sector Straf de ambitie om volledig digitaal te werken. Voor de sector Straf betekent dit ook digitaal werken in de strafrecht keten met haar ketenpartners zoals het OM, Raad van de Rechtsbijstand, advocatuur en CJIB. Vernieuwen betekent eveneens het op gecontroleerde wijze uitfaseren van de oude systemen

Als Senior ontwikkelaar zal je deel uitmaken van de Unit Diensten Straf en in het bijzonder het team Classic, waaronder de applicatie Compas valt. Ten behoeve van het project uitfaseren Compas is er binnen het team Compas behoefte aan een extra senior ontwikkelaar voor de benodige ondersteuning, voorbereidingen en werkzaamheden voor de uitfasering van Compas