Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

Architect Infrastructuur

2019-05-03 00:00:00
De architect vertaalt klantwensen en ICT-afspraken naar architectuurproducten. Hij/zij detailleert abstracte architectuurprincipes naar project- en/of systeem specifieke architectuurproducten. De architect bewaakt de realisatie conform architectuur(PSA), signaleert en rapporteert hierover.l

Er liggen nu ongeveer 30 grotere en kleinere werkpakketten waar we afhankelijk van de Prio bij DUO in combinatie met de kennis en ervaring van de gezochte architect op in zullen zetten;
Voorbeelden zijn;
  • Business inzet opdrachten rondom Blueriq, Facet naar ODCN Cloud, OpenAM LRK ISAM vervanging.
  • ICT inzetten rondom ILM model business &technical value, diverse roadmaps ILM vervangingen,Inrichting en synthesiche transacties ev
Binnen de afdeling Infrastructuur & Exploitatie (I&E) van DUO vervullen de architecten een brugfunctie op technisch gebied tussen de Business en I&E. De architecten vertalen de vraag van de Business, het beleid en de architectuur naar technische keuzes. Omgekeerd vertalen ze de impact van ontwikkelingen in de techniek naar de Business, het beleid en architectuur. Voor de gevraagde rol van Solutionarchitect Infrastructuur draait de medewerker soms mee in teams en soms naast de teams. Samen met de Productowner, collega architecten en teamleden bedient hij/zij de scope van het project of opdracht. De solutionarchitect is ervoor verantwoordelijk dat het onderhavige project conform DUO-Architectuur uitgevoerd wordt. Daarnaast signaleert de solutionarchitect nieuwe ontwikkelingen en vragen binnen teams en voedt daarmee de I&E Businessarchitecten en/of de Infra-domein architecten om de actualiteit en toepasbaarheid van de DUOarchitectuur te borgen. De solution-architect is met name actief daar waar de uitdagingen discipline-overstijgend zijn of waar er naast de infrastructuur ook organisatorische aspecten zijn. Hiervoor werkt hij/zij nauw samen met de Software-architecten, de I&E Business architecten, de Infra-domein architecten, de I&E producteigenaren en het MT.