Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

Beleidsadviseur bodem

2020-11-28 15:00:00
de implementatie van de Omgevingswet ten aanzien van de bodem- en grondwaterkwaliteitstaken, waaronder de overdracht van bodemtaken naar gemeenten en het doorontwikkelen van grondwaterkwaliteitsbeleid ivm het vervallen van de Wet bodembescherming; het volgen van landelijke ontwikkelingen op het geb...