Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

Beleidsmedewerker afval

2020-11-28 15:00:00
Medewerker zal als beleidsmedewerker in de breedste zin des woord uitvoering geven aan alle aspecten van afvalinzameling. Specifieke taken zijn: verder terug dringen van vervuiling in de gescheiden afvalcomponenten via communicatie. Contactpersoon met de ROVA, onze inzamelaar. Vereisten en Knock-...