Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

Business Architect - EES

2019-05-16 00:00:00
De Business Architect maakt een ontwerp van- / onderzoekt bestaande systemen betreffende SF en EES binnen het grensmanagement met als doel de Grens Politie Taak zo duurzaam en solide mogelijk te maken en passend binnen het IGO concept van de KMar. Het uitgangspunt is de bedrijfsinrichting van de gpt te verbeteren en aan te passen naar aanleiding van de nieuwe ontwikkelingen. De Business Architect verankert het systeem en duwt dit indien nodig een nieuwe richting in. Het invoeren van veranderingen zal in overleg met, in samenwerking en overleg met overige leden waaronder de KMAR business architect binnen het project en thema geschieden.

Achtergrond opdracht
De EU is gestart met een groot aantal acties om de informatie-uitwisseling en informatievoorziening op het terrein van migratie, grensmanagement, terrorisme en rechtshandhaving te versterken. Eén van de wetvoorstellen betreft de introductie van een Europees Inreis- en Uitreissysteem, het Entry Exit System (EES). In het EES worden de in- en uitreizen en de grensweigeringen van alle derdelanders tot het Schengengebied geregistreerd. De Schengenbrede invoering staat gepland voor Q1-2021. De implementatie van het EES kent een complexe context, waaronder de toenemende groei van passagiersaantallen en de beperkte infrastructuur van de (grens)doorlaatposten. Een grove schatting is dat het nu 10,5 miljoen derdelanders op jaarbasis betreft. Door de Brexit zullen ongeveer 5 miljoen Britten de status van derdelander krijgen. Dat komt straks dus neer op ongeveer 15,5 miljoen derdelanders jaarlijks.