Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

Business Controller

2019-05-10 00:00:00
Draagt bij aan een adequate informatievoorziening en bewaakt structuren voor een effectieve en efficiënte uitvoering van de planning en control van de bedrijfsprocessen, teneinde integraal een optimale bedrijfsvoering te waarborgen.
Kerntaken / resultaten:
 • Draagt zorg voor de brede  (project-)begrotingen,  periodieke en incidentele financiële rapportages en subsidieverantwoordingen o.a. ten behoeve van de BVR en Bestuur.
 • Uitvoering geven aan de in het jaarplan 2019/2020 van de BVR opgenomen financiële thema’s, zijnde:
Planning & Control Cyclus
 • Budget
  • Conform formats jaarplan 2019-2020
 • Actual/realisatie
  • Maandrapportages – eenduidig format voor werkmaatschappij en de klant.
  • “Feiten achter de cijfers” – toelichting resultaatontwikkeling
  • KPI / Dashboard met financiële en niet-financiële informatie
  • Frequentie – eenduidige rapportage momenten
 • Prognose
  • Kwartaalrapportages – eenduidig format voor werkmaatschappij en de klant.
  • “Feiten achter de cijfers” – toelichting resultaatontwikkeling
  • Frequentie en op welke maand gebaseerd – eenduidige rapportage momenten
Inzicht in de kosten – uniformiteit in definitie en systematiek van toerekening van kosten
 • Kostenverdeelstaat
  • Grootboekrekeningstelsel
  • Definitie van directe- en indirecte kosten
  • Kostendragers
  • Projecten
 • Toerekening aan projecten, programma’s en diensten van
  • Directe kosten
  • Indirecte kosten
  • Centrale middelen
  • Exploitatie omzet
 • Kostprijsberekening
  • Dekkingsbijdrage
  • ABC costing
Uniforme en duidelijke regels voor financiële procedures
 • Interne kostendoorbelasting
  • Van operationele werkmaatschappij naar
 • Operationele werkmaatschappij
 • Bureau voor
  • Structureel samenwerkende activiteiten
  • Impuls samenwerkende activiteiten
 • Investering/afschrijving
  • Investering/afschrijving gefinancierd door centrale middelen
  • Investering/afschrijving gefinancierd door exploitatie omzet
  • Egalisatiereserve/-vorming voor toekomstige investeringen
 • FTE kosten
  • Definitie kosten per FTE
  • Definitie overheadkosten/-% opslag per FTE
Advisering
 • Adviseren over, toetsen en bewaken van de realisatie van hierboven genoemde resultaatgebieden.