Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

Business analist overheid - Amsterdam, Noord Holland

2019-05-15 06:17:27
De externe Business analist wordt flexibel ingezet binnen de domeinen Overige soorten Werkloosheid en ZW. Van de externe sr. Business analist wordt verwacht dat hij/zij zich snel inwerkt in veel verschillende onderwerpen (ook met meer technische aspecten), zeer bedreven is in Business analyse en de rol van product owner kan vervullen.

Eisen:
Minimaal afgeronde HBO-opleiding in bedrijfskundige of informatica richting en met diploma afgeronde BSC opleiding in Business analyse
Agile werken, ervaring als productowner
Uitstekende adviesvaardigheden
Aantoonbare kennis van interfaces, koppelingen en databases
Minimaal 4 jaar ervaring, in de afgelopen 7 jaar, als business analist bij grote en complexe (overheids) organisaties in organisatiebrede opdrachten
Minimaal 4 jaar ervaring in de afgelopen 7 jaar met methoden van business analyse, requirementsanalyse en beveiliging&privacy.
Minimaal 3 jaar ervaring, in de afgelopen 5 jaar met geautomatiseerde koppelingen tussen systemen. Vermeld dit duidelijk in uw cv.

Competenties:
Klantgericht
Samenwerken
Resultaatgerichtheid
Probleemanalyse
Creativiteit
Kwaliteitsgerichtheid
Initiatief
Luisteren

Opdracht:
Signaleert, inventariseert, analyseert en evalueert, gevraagd en ongevraagd, knelpunten in de bedrijfsvoering van de organisatie gericht op doelmatigheid en doeltreffendheid Scopafijth breed. Zorgt voor advisering over en realisatieopdrachten voor de complexe veranderingen.

Achtergrond:
De senior business analist opereert in het IV-domein Informatiemanagement in een divisie of organisatieonderdeel van UWV. De CIO stuurt functioneel aan. Hiërarchische aansturing gebeurt door het management en/of directie van het organisatieonderdeel waarin de senior business analist werkzaam is.
Hij opereert binnen de kaders van IV en de doelstellingen van zijn organisatieonderdeel. Hij zoekt hiertoe de samenwerking met collega’s binnen zijn team, maar ook binnen de kernfunctie en het IV-domein. De senior businessanalist heeft regelruimte om zelfstandig initiatieven te ontwikkelen.
 
Startdatum opdracht : 3-6-2019
Einddatum opdracht : 29-5-2020
Optie tot verlengen : Ja
CV's aanleveren voor           : 21-5-2019 10:00