Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

Corporate Information Security Officer

2019-05-07 00:00:00
Security is belangrijk voor de klant. De wettelijke taak van de netbeheerder, de regionale distributie van gas en elektriciteit, wordt beschouwd als een vitaal proces voor de Nederlandse samenleving. Uitval of verstoring van deze processen als gevolg van security incidenten kan leiden tot maatschappelijke ontwrichting en een bedreiging vormen voor de Nederlandse samenleving. Daarbij digitaliseert de energie-infrastructuur in rap temp om de energietransitie zo goed mogelijk te faciliteren. Deze ontwikkeling in combinatie met de toenemende cyberdreiging vraagt van onze klant een proactieve en intensieve aanpak op het gebied van (cyber) security. Daarom heeft de klant de laatste jaren sterk geïnvesteerd in informatiebeveiliging en (cyber) security.

Deze investeringen hebben onder andere geleid tot nieuwe teams en extra taken. De nieuwe situatie vraagt om verduidelijking en verbetering van de rolverdeling en mandaten. Als gevolg daarvan is recent besloten dat de bestaande rol van de Corporate Information Security Officer (CISO) binnen de klant aangepast gaat worden zodat deze een centrale rol krijgt en regie voert over de beheersing van informatiebeveiliging en (cyber) security vanuit de centrale gedachte. 

Daarom zoeken wij ad-interim een CISO, die dit verandertraject verder door kan voeren gedurende een periode van circa één jaar. Je speelt daarbij een sleutelrol in het bij elkaar brengen van alle bestaande security activiteiten en rapportages voor het nog beter beheersen van het (cyber) security risico. Hierbij kijk je goed naar de belangen van de verschillende bedrijfsonderdelen en IT en zorg je voor uniformiteit en integraal inzicht in de status van security risico’s en de beheersing hiervan. Je rapporteert over de voortgang hiervan aan het directieteam en de CFO. Je structureert en coördineert de activiteiten die nodig zijn om binnen de klant ‘in control’ te zijn en blijven op het gebied van security. Daarbij laat je binnen de bestaande Information Security Management Systemen (ISMS) op elkaar aansluiten. Je beschikt over een duidelijke security visie en creëert hier ook draagvlak voor.

Je trekt samen op met de Corporate Privacy Officer (CPO), de Functionaris voor Gegevensbescherming (FG), het IT Privacy en Security Team en de Privacy en Security Officers in de bedrijfsonderdelen voor de implementatie van het security beleid en de nieuwe security organisatie. Je houdt ervan om omvangrijke en complexe dossiers op te pakken en zoekt daarbij proactief de samenwerking op met interne en externe stakeholders. Je draagt bij aan de communicatie over dit onderwerp en de bewustwording voor de risico’s binnen de organisatie.

Je opdracht
  • Duurzaam inrichten van de vernieuwde CISO-rol en security organisatie gegeven de interne en externe ontwikkelingen en in samenwerking met de nieuw in te richten CPO rol, veranderende rol van FG, het IT Privacy en Security team en bestaande Privacy & Security Officers in de bedrijfsonderdelen;
  • Zorgdragen voor een optimale samenwerking binnen het (cyber) security domein;
  • Consolideren en uitlijnen kaders/ beleid /methodieken op het gebied van (cyber) security;
  • Opstellen integrale (cyber) security rapportage(s) ten behoeve van directie en bestuur;
  • Verbeteren van bewustwording binnen de organisatie op het gebied van (cyber) security;