Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

Datamigratiespecialist business - Amsterdam, Noord Holland

2019-05-16 12:18:04
• Startdatum: zsm na gunning
• Einddatum: 1-8-2019
• Werklocatie: Stadhuis, Amstel 1
• Aantal fte: 1
• Aantal uren per week:32
• Optie tot verlenging: ja, 3 mnd
• Aantal kandidaten dat u mag aanbieden: 1
• Aantal kandidaten op interview: 3
• Planning interviews: zsm na sluiting

ls Datamigratie specialist Business houd jij je bezig met alle aspecten van datamigratie, van requirements-analyse, ontwerp tot en met de realisatie. Je biedt ondersteuning in het vaststellen van informatie- en transitie-architecturen en werkt mee aan het neerzetten van strategieën voor data-schoning en product-rationalisatie.

Over het Programma
Bij de Stadsdelen wordt op dit moment gewerkt met een veelheid van applicaties die de processen Vergunningen, Toezicht en Handhaving binnen het domein Bouw en Gebruik ondersteunen. Een deel van de werkzaamheden wordt nog niet digitaal ondersteund.
De voornaamste doelstelling van het Programma is om alle (VTH) uit het Domein Bouw en Gebruik, effectief, efficiënt en rechtmatig digitaal te ondersteunen. Om dit doel te bereiken worden alle huidige applicaties die gebruikt worden voor VTH vervangen of heringericht.
Het Programma is onderverdeeld in 3 sporen (WABO, Overige Vergunningen en Toezicht) die ieder worden aangestuurd door een projectleider.
Het Programma is gestart op 1 januari  2019 en moet gereed zijn op 31 december 2019.

Over het Project
Bij de Stadsdelen wordt momenteel gebruik gemaakt van een veelheid aan applicaties voor het verlenen van een WABO  vergunning. Doel van het project is om al deze applicaties te vervangen door één  nieuwe applicatie.
Daartoe moeten de dossiers vanuit de oude applicaties  bij de Stadsdelen gemigreerd worden naar de nieuwe applicatie.

Werkzaamheden
Je bent verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van analyse van de bestaande  omgevingen ten behoeve van de mapping en het migratieplan.
Tevens ben je verantwoordelijkheid voor het opstellen van het migratieplan en migratiedraaiboek.
Je bent het aanspreekpunt in het testtraject en de acceptatie van de migratiestraat. Daartoe onderhoud je contacten met vertegenwoordigers van de gebruikersorganisatie. Heb je vastgesteld dat de gekozen oplossing de datamigratie gecontroleerd kan laten verlopen, dan kun je tevens een rol spelen in de daadwerkelijke uitvoer van die migratie. Het succes van de migratie wordt daarmee in belangrijke mate door jou bepaald.
Je maakt onderdeel uit van het projectteam Migratie en werkt samen met de datamigratie specialist van de leverancier van de nieuwe WABO-voorziening

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. De opdrachtgever(s)
Je werkt voor de gezamenlijke stadsdelen,  opdrachtgever voor het Programma is de portefeuillehouder VTH Bouw en Gebruik die de  gezamenlijke stadsdelen  vertegenwoordigd. Opdrachtgever voor de IV is Hoofd IV Dienstverlening en Informatie

Eisen:
U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Geef in maximaal 1 pagina aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht.
De aangeboden kandidaat is in het bezit van een erkende HBO / WO diploma in een IT-gerelateerde studierichting. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
De aangeboden kandidaat is in het bezit van het Xillio software certificaat.
De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 tot 10 jaar aantoonbare ervaring als IT-consultant, bij voorkeur op het gebied van datamigratie.
De aangeboden kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de laatste 4 jaar) als migratieconsultant, waarbij je ervaring hebt opgedaan met het migreren van DMS of vergelijkbare systemen met behulp van Xillio software
De aangeboden kandidaat heeft ervaring met het toekennen van metadata en het koppelen van digitale documenten aan het juiste digitale dossier/de juiste locatie in de doelapplicatie.
De aangeboden kandidaat heeft werkervaring binnen de gemeente Amsterdam.

Wens:
De aangeboden kandidaat heeft werkervaring binnen de gemeente Amsterdam.
De kandidaat heeft kennis van het VTH-proces bij gemeenten.
De aangeboden kandidaat heeft ervaring met digitalisering en kennis van archivering. 
De kandidaat heeft ervaring met de inrichting van de duplicatie module van Xillio software.
De aangeboden kandidaat heeft ervaring met het realiseren van scripts voor selectie en mapping.