Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

Developer - Almelo en Zutphen, Overijssel

2019-05-08 03:45:56
Intakes: 28 en 29 mei 2019
Start:na gunning 
Duur: 6 maanden met optie op verlenging
Uren per week: 36
Uiterlijk aanbieden: donderdag 16 mei 12:00 uur

Als developer draag je bij aan de sprintmatige voortbrenging voor onze applicaties, waaronder EDDA-Centraal Digitaal Depot. Je bijdrage dient zich te conformeren aan de huidige werkwijze van het team, geënt op de invulling van de ‘Definition of Done’.

Als developer ben je lid van één van de scrum-teams. Je bent verantwoordelijk voor zowel het opstellen van de user stories als het vertalen daarvan naar technische oplossingen die binnen de architectuur passen. Je vervaardigt de programmatuur, waarbij het draait om het ontwerpen, coderen en samenstellen van een product dat voldoet aan hoge kwaliteitseisen. Die geef je mede vorm door toepassing van onze code standaarden en het dagelijks meten van de codekwaliteit, het bouwen van veilige software, en het bijdragen aan unit-/integratietests en functionele tests. We hanteren de Agile- en Scrum-methodiek in combinatie met continuous delivery engineering practices voor het ontwerpen, bouwen, testen en het in productie nemen van applicaties. Je hebt dan ook gedegen kennis van coding conventions, test driven development, continuous integration en - deployment.

Van jou wordt verwacht dat je daarbinnen bijdraagt aan (bouw)testen van door jou opgeleverde componenten en die van collega-ontwikkelaars, inclusief reviewen en opstellen van user stories.

Je werkt binnen een Agile- / Scrum-context. T-shaped mentaliteit is belangrijk. Dat betekent dat je naast je primaire taak als developer ook andere taken oppakt - en meedenkt - op het gebied van testen en analyse.

Je bent kritisch naar de interne opdrachtgever toe als het gaat om goed gespecificeerde wensen die in user stories worden omgezet en hun verwachtingen ten aanzien van integrale kwaliteit.

Je ondersteunt de testers proactief, om gezamenlijk een kwalitatief en middels SonarQube gemeten resultaat neer te zetten.

Je hebt ruime kennis en ervaring met systeemontwikkeling in een Java-/Angular/ Oracle-omgeving.

Eisen (Knockout):
De aangeboden kandidaat beschikt over tenminste 3 jaar aantoonbare ervaring als Java ontwikkelaar en daarnaast met systeemontwikkeling in een Java-/Angular en Oracleomgeving (duidelijk aantoonbaar in het CV), opgedaan in de periode 2014 tot nu.

- De aangeboden kandidaat beschikt over tenminste 1 jaar aantoonbare ervaring met het ontwikkelen en (bouw)testen van REST-/webservices (duidelijk aantoonbaar in het CV), opgedaan in de periode 2016 tot nu.

- De aangeboden kandidaat beschikt over tenminste 1 jaar aantoonbare ervaring met het toepassen en verwerken van XML en XSLT (duidelijk aantoonbaar in het CV), opgedaan in de periode 2016 tot nu.

- De aangeboden kandidaat beschikt over tenminste 1 jaar Oracle 12c ervaring (duidelijk aantoonbaar in het CV), opgedaan in de periode 2016 tot nu toe.

Wensen: (graag beantwoorden)
- Geef de beschikbaarheid aan van de kandidaat (na gunning)

- Kandidaat heeft kennis van geautomatiseerd (bouw)testen? J/N

- De aangeboden kandidaat beschikt over aantoonbare ervaring met bouwen in Angular vanaf versie 4. Hoeveel jaar?

- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met toepassing van continuous integration, waaronder het werken met feature branching, inzet van Jenkins (inclusief Maven) en (geautomatiseerde) bouw- en unittests, en kunt dat toepassen naar continuous delivery.

- De aangeboden kandidaat beschikt over aantoonbare ervaring met marktconforme tooling zoals GIT, Jenkins, IntelliJ, Eclipse etc. Hoeveel jaar?

- Kandidaat heeft kennis van en ervaring met containerized development en microservices. J/N