Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

Enterprise architect - Amsterdam centrum, Noord Holland

2019-05-13 11:21:44
Binnen de divisie Statistiek vindt, in samenwerking met de divisie ICT, de ontwikkeling en het beheer van statistieksystemen plaats. De statistieksystemen worden gedeeltelijk vernieuwd, waarbij de gehele keten, van de ontvangst van rapportages van de rapporterende instellingen tot en met de ontsluiting van de gegevens, wordt geraakt.

Voor de ontvangst van toezichtrapportages is een Digitaal Loket Rapportages ontwikkeld in .Net, waarbij de authenticatie verloopt via eHerkenning. Voor de ontvangst en validatie van data is een complete verwerkingsstraat ontwikkeld. Deze straat wordt nu ook geschikt gemaakt voor de ontvangst, validatie en verdere verwerking van statistiek data. Voor de bewerking van de data tot publiceerbare Macro-economische statistieken dient nog functionaliteit ontwikkeld te worden. Voor de ontsluiting van data wordt gebruik gemaakt van onder andere SAS-producten.

Binnen het project waarbinnen de vernieuwingen plaatsvinden ben jij verantwoordelijk voor het opstellen van enterprise architectuur en eindverantwoordelijk voor het opstellen en/of toetsen van de verschillende solution architecturen. Inclusief het opstellen van de richtlijnen voor het werken onder deze architectuur. Je ziet erop toe dat deze richtlijnen ook daadwerkelijk worden gevolgd. Jij houdt als enterprise architect enerzijds grip op wat de divisie Statistiek wil en anderzijds op wat mogelijk is. Jij brengt deze werelden samen en komt tot de best denkbare oplossing, uiteraard dankzij jouw expertise op het gebied van architectuur.

Jouw opdracht bestaat uit het onder architectuur realiseren van grootschalige vernieuwingen op basis van toekomstvisies met als rode draden: snelheid, betrouwbaarheid, toekomstvastheid en volledige transparantie met betrekking tot de taken van de divisie Statistiek. 

Belangrijkste werkzaamheden:
    Begeleidt projecten bij de toepassing van de architectuurrichtlijnen en controleert de naleving ervan steekproefsgewijs.
   
Wat ga je precies doen? 
    Je stelt toekomstbestendige architecturen op voor het project in afstemming met diverse betrokken partijen. 
    Je stelt een roadmap op om te komen tot de future state architectuur. 
    Geeft architectuuradviezen gevraagd en ongevraagd 
    Je bewaakt de samenhang tussen deelprojecten 
    Je zorgt voor een zodanig niveau van beveiliging bij alle werkzaamheden dat het past bij het informatiebeveiligingsbeleid.
    Je werkt intensief samen met solution architecten die projecten en teams begeleiden zodat richtlijnen worden nageleefd.
    Je adviseert als architect de opdrachtgevers bij de planvorming in het voortraject.
    Je onderzoekt op welke punten de huidige gerealiseerde implementatie afwijkt van de richtlijnen en stelt plannen op om tot aanpassing te komen.
    Je hebt een adviesrol in de stuurgroep

Eisen:
 • heeft een afgeronde academische opleiding bèta wetenschappen;
 • beschikt over minimaal 7 jaar aantoonbare ervaring als enterprise architect;
 • beschikt over ervaring als enterprise architect in een data-intensieve werkomgeving;
 • beschikt over kennis van en ervaring met businessprojecten;
 • heeft ervaring met het begeleiden van projecten, waarbij project start architecturen en/of architectuur analyses gemaakt zijn;
 • heeft visie en snapt het effect op toekomstige ontwikkelingen in data-intensieve omgevingen;
Wensen:
 • Ervaring met TOGAF
 • Kennis van en ervaring met Microsoft producten en technologie (zoals .NET, C#, BizzTalk, SQL server)
 • Kennis van en ervaring met SAS
 • Kennis van concepten zoals OLAP / OLTP / HTAP, data vault, data warehouse, UAM
 • Ervaring met agile werken
Competenties:
 • Uitstekende adviesvaardigheden
 • Klantgericht
 • Organisatiesensitiviteit
 • Resultaatgericht
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden
Max inkooptarief €78,-
Deadline: Woensdag 15 Mei
Kandidaten moeten bereid zijn op de payroll te werken of in dienst zijn van onze leverancier (ZZP niet toegestaan door eindklant)