Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

Field manager

2019-05-14 00:00:00
 • Adviseert en ondersteunt de lijnmanager bij de uitvoering van het HR
 • Begeleiden van interne en externe medewerker
 • Signaleren van knelpunten binnen de huidige capaciteit
 • Draagt zorg voor de werving van nieuwe medewerkers
 • Stelt rapportages op en presenteert analyses en conclusies.
 • Toetst en evalueert de naleving van het HR beleid, -richtlijnen en –regelgeving.
 • Bereidt de inhoudelijke, procesmatige en procedurele besluitvorming voor
 • Initieert en stelt (beleids)notities op omtrent de organisatorische en personele ontwikkeling
 • Levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de HR strategie
 • Fungeert als aanspeekpunt en deskundige op het aandachtsgebied en draagt zorg voor afstemming, proces- en kwaliteitsborging ten aanzien van het eigen aandachtsgebied
 • Levert een bijdrage aan ontwikkeling en uitvoering van evaluaties en monitoring en aan bewaking van uitvoering bedrijfsvoeringprocessen onderzoeken uitgevoerd
Achtergrond opdracht
De fieldmanager HR maakt analyses en komt vervolgens met adviezen. Deze adviezen kunnen impact hebben omdat het management hierop zijn beslissingen nemen. Voor een succesvolle uitoefening van de functie is het van belang dat de fieldmanager zijn adviezen goed onderbouwd opstelt en deze zo nodig aanpast aan de actuele situatie als deze wijzigt. Verkeerde adviezen kunnen financiële en personele gevolgen hebben voor de organisatie

2. De fieldmanager HR geeft adviezen aan de lijnmanager die besluit om dit advies al dan niet geheel of gedeeltelijk op te volgen. Voor een succesvolle uitoefening van deze functie is het van belang dat de fieldmanager HR het lijnmanagement kan overtuigen. De fieldmanager HR onderscheidt zich als succesvol als hij of zij bepaalde ideeën goed onderbouwd op papier kan zetten en deze kan toelichten

3. Een kritische situatie waarin de fieldmanager HR zich als zeer succesvol kan onderscheiden is inzicht realiseren in de benodigde personele bezetting van de toegewezen eenheid/eenheden. Gedrag dat hierbij essentieel is: zorgvuldigheid, analytisch vermogen, overtuigend vermogen en met oplossingen komen