Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

Freelance opdracht: Adviseur Bodem

2019-08-06 12:54:15
De werkzaamheden bestaan uit: Het toetsen van bodemonderzoeken, saneringsplannen, evaluatierapporten, nazorgplannen, monitoringsrapporten in het kader van de Wet bodembescherming; Het beoordelen van BUS-meldingen en meldingen Besluit bodemkwaliteit; Het beoordelen van bodemonderzoeken in het kader van WABO-bouw en WABO-milieu; Het actueel houden van de data in...