Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

Freelance opdracht: Beleidsmedewerker APV / evenementenbeleid / paraco

2019-09-11 14:40:11
Het opstellen van evenementenbeleid en horecabeleid (inclusief paracommercieel beleid) en het in relatie met dit beleid doen van voorstellen ter aanpassing van de verordeningen en uitwerkingsregels van Voorschoten. Onderwerpen die in het beleid aan de orde komen zijn veiligheid, geluidsnormering, verkeer, horeca, samenwerking met ketenpartners en advisering, tijdsduur,...