Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

Freelance opdracht: Ketenregisseur

2019-06-13 14:07:44
De jeugdhulp binnen H10 is een keten georganiseerd. De keten bestaat uit zorgaanbieder, gemeente, H10 Inkoopbureau en jeugdige. De keten kent processen waarbij informatie wordt uitgewisseld, zoals het declaratieverkeer. De informatie-uitwisseling vindt digitaal plaats via het berichtenverkeer. De ketenregisseur stuurt de teams declaraties en functioneel beheer aan en...