Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

Functioneel applicatiebeheerder

2019-06-12 15:40:34
Daarnaast ben je direct of indirect verantwoordelijk voor: - het bewaken van de juiste applicatie configuraties en het uitvoeren van een dagelijkse controle en daarbij de benodigde acties uitzetten; - het inplannen en gecontroleerd uitvoeren van configuratiewijzigingen/-uitbreidingen en overige applicatie wijzigingen (wijzigingsbeheer); - het testen van de juiste werking van nieuwe of gewijzigde applicaties; - het in productie nemen van nieuwe of gewijzigde applicaties; - het middels projectplannen realiseren van opdrachten; - het inplannen en doen uitvoeren van productieopdrachten; - het opvolgen en oplossen van door de afdeling Helpdesk aangedragen incidenten (2de lijn support); - juiste en tijdige opvolging van uitstaande incidenten bij derden (3de lijn support); - het registreren van de melding ten behoeve van afhandeling 2e lijn support of derden; - het bewaken en escaleren van tweede en derde lijns incidenten op basis van de afgesproken dienstverlening niveaus; - het proactief signaleren van potentiële verstoringen en het aandragen van oplossingen hiervoor; - juiste en tijdige communicatie over status incident bij klant; - adequate en servicegerichte (voortgang)communicatie, zoals de status van incidenten en wijzigingen naar de gebruikers(organisaties); - het aanwezig zijn bij technisch onderhoud door leveranciers en anderen; - het opzetten en onderhouden van de gebruikers- en applicaties documentatie; - de beveiliging van opgeslagen gegevens; - het mede zorgdragen voor beveiligde toegang tot de systemen; - het correct, juist en tijdig rapporteren van aanbesteding...