Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

Functioneel beheerder

2019-05-13 00:00:00
1. Uitvoering (Functioneel beheer en Massale productie):
 • Afhandelen van (functionele) verstoringen\ service calls vanuit de (gebruikers)organisatie.
 • Probleemanalyses; uitvoeren van complexe analyses n.a.v vragen en service calls i.s.m gebruikers\ management en IV
 • Aandragen van oplossingsrichtingen n.a.v. verstoringen en zelfstandig oplossen van verstoringen.
 • Uitvoeren van controles en analyses op de verwerking van massale productieprocessen.
2. Productie runs en Campagnes:
 • Participeren in de uitvoering van productie runs en de DT-campagne (analyse van de resultaten)
 • (inrichten\ verbeteren) monitoring voortgang productie en DT-Campagne
 • Voorbereiding MAC campagne (planvorming en afstemming werkzaamheden met ketenpartijen)
3. (keten) Monitoring:
 • Er loopt een project voor de inrichting van productie (keten) monitoring (m.b.v. Splunk).
 • In kaart brengen behoeftes (gebruikers \ management) en (inhoudelijke) afstemming met ketenpartijen.
 • Realisatie monitoring dashboards ennalyse van resultaten van
4. Projecten:
 • Herstel KGB (Kind Gebonden Budget) ondersteuning bij de uitvoering (gericht op analyse van resultaten herstel)
Achtergrond opdracht
Onderbezetting door ziekte, vetrek enkele collega's is onvoldoende capaciteit beschikbaar voor de uitvoering van de (reguliere) werkzaamheden. Hierdoor komt de continuiteit in gevaar en is (tijdelijk) extra capaciteit benodigd