Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

Functioneel beheerder

2020-10-14 00:00:00

Directe samenwerking met de andere functioneel beheerders binnen eCertNL


Werkzaamheden betreffen gebruikersondersteuning, beheer bedrijfsinformatie, opstellen/aanpassen van functioneel ontwerpen, doen van impact-analyses, testwerkzaamheden, onderzoeken van incidenten, autorisatiebeheer, het actualiseren van documentatie en het in beheer nemen en ondersteunen van implementaties


De functioneel applicatiebeheerder kan in voorkomende gevallen gevraagd worden om breder betrokken en ingezet te worden met werkzaamheden op het gebied van (deel-)projectleiding, analyse, ontwerp, realisatie en invoering:

 • Trekken als ICT-projectleider van één of meer ICT projecten conform planning in de releasekalender. Opstellen van projectplan en inrichten van de projectorganisatie. Bewaking van de voortgang, inhoudelijke kwaliteit en kosten en rapportage hierover aan opdrachtgever en informatiemanager.
 • Realisatie van resultaten binnen het budget en de termijn zonder concessies aan kwaliteit.
 • Indien van toepassing, coachend leiden van de andere teamleden in het projectteam als “meewerkend voorman/vrouw”.


Activiteiten:

 • Je coördineert de werkzaamheden;
 • Je zorgt voor de gebruikersondersteuning en de inrichting daarvan (incidenten en meldingen).
 • Je beheert de bedrijfsinformatie en draait rapportages ter bewaking van de datakwaliteit en op verzoek van de gebruikers.
 • Op operationeel niveau heb je contact met de ICT-leverancier t.b.v. het borgen van de continuïteit van de applicatie.
 • Je levert een bijdrage aan het (functioneel) beheer van de applicaties en het naar productie brengen van releases en changes;
 • Je brengt hiertoe gebruikerswensen in kaart, voorziet deze van een impact analyse en legt deze ter besluitvorming voor aan de Changeboard. Na besluitvorming pas je het functioneel ontwerp hierop aan en na realisatie zorg je voor test en implementatie.
 • Je maakt een testaanpak, maakt testgevallen, voert de FAT uit en coördineert de GAT.
 • Je levert een bijdrage aan het optimaliseren van de processen binnen de functioneel beheer organisatie.
 • Je levert een bijdrage aan het op orde brengen van autorisaties en documentatie.

Achtergrond opdracht:

eCertNL is het Nederlandse systeem voor de aanvraag en afgifte van (electronische) exportcertificaten, voor levensmiddelen en de veterinaire en fytosanitaire sectoren. Het betreft exportcertificaten voor producten die Nederland verlaten en geëxporteerd worden naar landen buiten Europa, ook wel ‘derde landen’ genoemd. Daarnaast ondersteunt eCertNL de nationale en intracommunautaire handel van mest.


Die certificaten garanderen de overheid van het importerende land dat aan de eisen die zo’n land stelt, is voldaan. Die eisen verschillen per product en land, en de NVWA houdt hiervan overzichten bij: export landenoverzicht.


eCertNL is onderdeel van een netwerk van nationale eCert-systemen waarmee overheden electronisch communiceren over eisen, zekerheden en garanties. Dit gebeurt via beveiligde internet-verbindingen, zodat de ontvangende overheid zeker weet dat de informatie afkomstig is van de exporterende overheid. Die communicatie verloopt via protocollen die zijn afgesproken in internationaal verband, onder meer via IPPC, UN/Cefact en UNCTAD. Daarnaast is intensief samengewerkt met de Europese Unie, de Wereld Douane Organisatie en de Verenigde Naties.