Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

Functioneel ontwerp / informatieanalist

2019-06-12 00:00:00
Hoofdtaken van de ontwerper:
  • Afstemmen van de gewenste functionaliteit met de product owner, project architect en ketenpartners.
  • Het maken, aanpassen en uitbreiden van de gedetailleerde functionele ontwerpdocumentatie in UML met de tool Enterprise Architect, in samenspraak met architecten, ontwikkelaars en testers.
  • Het analyseren van bestaande gegevensmodellen en het opstellen van nieuwe.
  • Het inzichtelijk maken van de consequenties van (technische) ontwerpkeuzes voor de product owner.
  • Bijdragen aan de analyse van bevindingen.
  • Afstemmen, uitleggen en sturing geven op realisatie functionaliteit door bouwteam
  • Bijdragen aan impactanalyses.
  • Maken van userstories en organiseren van refinement sessie's om deze te bespreken met het team
  • Maken release notes
Achtergrond opdracht
Het project Toezicht realiseert en implementeert functionaliteit voor de digitale ondersteuning van het Toezicht proces. Inmiddels wordt een deel van de Toezicht stromen digitaal afgehandeld. Het doel van de rechtspraak was en is onverminderd om uiteindelijk alle Toezicht stromen digitaal te ondersteunen. Zonder deze digitale ondersteuning is de kwaliteit van de aangeleverde (papieren) informatie niet gewaarborgd. De verwerking van de papieren dossiers is inefficiënt, o.a. doordat een dossier maar op één plaats tegelijk kan worden bewerkt en informatie handmatig wordt gedupliceerd. Besturing van de processen is slechts beperkt.

Toezichthouders (Rechtspraak) en uitvoerders (curatoren en bewindvoerders) wisselen via hetToezicht-systeem informatie uit over zaken, bijvoorbeeld verslagen, verzoeken, klachten, wijzigingen en afronding. Deze digitale informatie maakt het voor alle partijen mogelijk om informatie eenvoudig te interpreteren en te gebruiken. Dit levert onder meer snellere reacties, heldere overzichten en een efficiëntere samenwerking op. Het wordt mogelijk om de effectiviteit en efficiëntie van zowel rechtbanken als toezichthouders te verhogen.

De rol van Toezicht als databron wordt steeds belangrijker. Naast CIR en CCBR, is op termijn voorzien dat dataontsluiting voor specifieke ketenpartners zal worden gefaciliteerd.

Het Toezicht project is loopt inmiddels enkele jaren en is zeer succesvol gebleken. De projectwerkzaamheden vinden in een Agile/scrum-team plaats. Als analyst / functioneel ontwerper speel je een belangrijkle rol in dit team.