Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

Functioneel ontwerper LKB

2019-06-12 00:00:00
Hoofdtaken van de ontwerper:
  • Afstemmen van de gewenste functionaliteit met de business analist, product owner, project architect en ketenpartners.
  • Het opstellen, aanpassen en uitbreiden van de gedetailleerde functionele ontwerpdocumentatie in UML met de tool Enterprise Architect, in samenspraak de business analist, architecten, ontwikkelaars en testers.
  • Het analyseren van bestaande gegevensmodellen en het opstellen van nieuwe.
  • Het inzichtelijk maken van de consequenties van (technische) ontwerpkeuzes voor de product owner.
  • Bijdragen aan de analyse van bevindingen.
  • Afstemmen, uitleggen en sturing geven op realisatie functionaliteit door bouwteam
  • Bijdragen aan impactanalyses.
  • Maken van userstories en organiseren van refinement sessie's om deze te bespreken met het team
  • Maken release notes
  • Van de informatie analist / ontwerper wordt verwacht dat hij of zij in staat is om een trekkende rol in het realisatieteam te vervullen en een belangrijke bijdrage levert in het opstarten van de realisatiewerkzaamheden
Achtergrond opdracht
Het project Toezicht realiseert en implementeert functionaliteit voor de digitale ondersteuning van het Toezicht proces. Inmiddels wordt een deel van de Toezicht stromen digitaal afgehandeld. Het doel van de rechtspraak was en is onverminderd om uiteindelijk alle Toezicht stromen digitaal te ondersteunen. Zonder deze digitale ondersteuning is de kwaliteit van de aangeleverde (papieren) informatie niet gewaarborgd. De verwerking van de papieren dossiers is inefficiënt, o.a. doordat een dossier maar op één plaats tegelijk kan worden bewerkt en informatie handmatig wordt gedupliceerd. Besturing van de processen is slechts beperkt.

Op 1 januari 2016 is het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM (LKB) van start gegaan. Omdat de producten en daarmee samenhangende werkprocessen nog onvoldoende uitgekristalliseerd waren en Toezicht Bewind nog in de ontwikkelfase verkeerde, is voor de ontwikkeling van het primair processysteem van het LKB gekozen voor een (eerste) Proof of Concept (POC) in SharePoint in plaats van het ontwikkelen van een speciale module in de applicatie Toezicht Bewind. Inmiddels zijn de producten van het LKB en de bijbehorende werkprocessen dermate uitgekristalliseerd dat op basis van het huidige SharePoint-systeem een solide en robuust primair processysteem ontwikkeld kan worden.

Het Toezicht project loopt inmiddels enkele jaren en is zeer succesvol gebleken. Het deelproject LKB zal nieuwe functionaliteit ontwikkelen die in lijn zijn met de huidige Toezicht applicatie. De projectwerkzaamheden vinden in een Agile/scrum-team plaats. Als analyst / functioneel ontwerper speel je een belangrijke rol in dit team.