Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

ICT beheerder 2 fte

2019-06-17 00:00:00
De behoefte is hieronder eerst qua soort werkzaamheden per proces uitgewerkt, daarna volgt een opsomming voor benodigde kennis en vaardigheden.

Productspecificatie
o Opstellen en onderhouden van technische documentatie (montagevoorschriften, beheer en kastinrichting).o Opstellen en onderhouden van werkinstructies.

Realiseren
o Engineering (ontwerp en uitwerking) bij aanpassing, verbetering of inrichting van (netwerk)ruimtes.
􀁺 Vloerplan
􀁺 Kasttekeningen
􀁺 Kabelplan
􀁺 Functionele Koppel Tabelo Opleveren van een bouwplan (de EMNW versie van het Telecomplan) bij uit te voeren werkzaamheden door niet Defensie afdelingen.
o Indien nodig houden van een Site Survey in een netwerkruimte.
o Regievoering bij uitvoer werkzaamheden.
o Acceptatie van (nieuwe) netwerkruimtes en/of kasten opgeleverd vanuit eigen of klant opdrachten.

Advies en Analyse
o Adviseren over technische aspecten m.b.t. Enviromental Management (EM).
o Adviseren over aanpassingen, verbeteringen en inrichting van (netwerk)ruimtes.

Monitoring
o Beheer (niet functioneel) van de monitoring in (netwerk)ruimtes.
o Initiëren werkzaamheden voor onderhoud en vervanging (Lifecycle).
o Analyseren en initiëren herstel van verstoringen (incidenten).
o Analyseren en initiëren herstel bij overschrijding grenswaarden.
o Initiëren registratie van apparatuur die onder beheer vallen van EM Netwerkruimtes.
o Aanvragen van IP adres(sen) en poort(en) voor het koppelen van apparatuur die onder beheer vallen van EM Netwerkruimtes.

Instandhouding
o Uitvoeren van functioneel beheer op (netwerk)ruimtes en/of kasten:
􀁺 Netwerkruimte (vloerplan en bezetting).
􀁺 Kasten (bezetting op HE en kastindeling).
􀁺 Distribution Frames (ODF, MDF) (bezetting en paneelindeling).
􀁺 Elektrotechniek (belasting).
􀁺 Koeling (belasting).
o Uitvoeren van registratie (vloerplan, kasten, apparatuur, panelen, kabels en kastindeling).
o Onderhoud en instandhouding van monitoring apparatuur t.b.v. netwerkruimtes.
o Onderhoud en instandhouding van 230VAC UPS systemen (alle locaties) en 48VDC voedingssystemen inclusief inverters en accu’s (op niet Defensie locaties).
o Aanvragen van objectcodes voor nieuwe of nog niet geregistreerde netwerkruimtes.
o Uitgeven van hoogte-eenheden en bijwerken van de administratie (kasttekening).
o Initiëren werkzaamheden voor onderhoud en vervanging (Lifecycle).
􀁺 Op alle locaties in Nederland buiten Defensie.o Analyseren en initiëren herstel van verstoringen (incidenten).
o Controle bij oplevering van werkzaamheden en/of (netwerk)ruimtes.
o Initiëren werkzaamheden voor onderhoud en vervanging (Lifecycle).
o Analyseren en initiëren herstel van verstoringen (incidenten).