Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

Implementatie Coordinator VIPP CMH

2019-05-03 00:00:00
De werkzaamheden voor de modules VIPP worden in drie fases uitgevoerd: Staf Defensie Gezondheidszorg Organisatie
  1. Voorbereiding & Analyse Medisch Informatie
  2. Realisatie Management
  3. Overdracht aan beheer en succesvol afronden audit
Kern van de functie:
  1. Functionaris wordt aangestuurd door de projectmanager VIPP Centraal Onze referentie Militair Hospitaal;
  2. De functionaris begeleidt functioneel en applicatie beheer van de betreffende zorgapplicatie bij de functionele en technische inrichting in relatie tot de te behalen doelstellingen
Werkzaamheden bestaan uit:
Afronding VIPP Module A2 i.s.m. UMCUtrecht.Realisatie Portaal functionaliteit en realisatie minimaal 10% traffic. Implementatie VIPP Module B1,
  • Medicatie verificatie.
  • 70% klinisch / 25% poliklinisch aantoonbaar geraadpleegd Implementatie VIPP Module B2,
  • Digitale verstrekking medicatie
  • Oplevering AMO volgens richtlijn bij ontslag
Centraal Militair Hospitaal Dr. A. Mathijsen
Het Centraal Militair Hospitaal (CMH) Dr. A. Mathijsen is een publiekrechtelijk categoraal ziekenhuis voor militairen. Het CMH behandelt actief dienende militairen en richt zich op inzetbaarheid. Het doel is niet alleen de behandeling van eenaandoening; de militaire patiënt is na behandeling weer in staat het fysiek zware beroep van militair uit te voeren. Het CMH is lid van de NVZ en werkt op basis van een strategische alliantie samen met het UMC Utrecht.

Versnellingsprogramma’s Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional. Om samenhang en interoperabiliteit tussen de gezondheidszorgdiensten van de DGO te bevorderen worden nationale en internationale informatiestandaarden geïmplementeerd. Om de informatiestandaarden te implementeren zijn door de verschillende brancheorganisaties, in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Versnellingsprogramma’s Informatieuitwisseling Patiënt en Professional (VIPP) ontwikkeld. De verschillende VIPP programma’s worden als deelprojecten uitgevoerd volgens de besluiten van het ministerie van (VWS) en de aanwijzingen en regelgeving van het Ministerie van Defensie. De deelprojecten maken deel uit van het project CDS.IV.447.01 Digitale Inzage Gezondsheidszorggegevens van Smart Band-Aid (SBA). SBA is gestart om de nieuwe koers van de 1V/IT voor de militaire gezondheidszorg te realiseren door middel van een geïntegreerde en gecoördineerde uitvoering van projecten.