Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

Informatie analist

2019-05-06 00:00:00
RVO is binnen de afdeling Informatiemanagement en processen op zoek naar een informatieanalist voor de ondersteuning van de Tijdelijkde Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG). Als analist richt je je in de 1e plaats op de doorontwikkeling van een aantal bedrijfsapplicaties. Het systeem waarmee bewoners hun schades kunnen melden (Loket) en het zaaksysteem voor de afhandeling binnen TCMG. Dit zaaksysteem kent meerdere gebruikersafdelingen en ondersteunt de uitvoering van vele regelingen, dit compliceert het analyseren van ook wenselijke oplossingen voor een vraagstuk nogal. De werkzaamheden zijn sterk data- en procesgeorienteerd, kennis van SQL is noodzakelijk. Je werkt analysevraagstukken en ontwerpen uit die betrekking hebben op wijzigingen in de (legacy) bedrijfsapplicatie.

Een greep uit de werkzaamheden die je verricht:
  • Eisen en wensen vanuit de business vertalen in specificaties en ontwerpen.
  • Analyseren van gewenste wijzigingen en komen tot reele afwegingen en verwezenlijkbare oplossingen voor de korte en langere termijn, Mogelijkheden verkennen en uitwerken met de betrokkenen zoals de ICT leverancier, de uitvoeringsorganisatie, contractmanagement, afdeling IB etc. - Oplossingen verder uitwerken op ontwerpniveau.
  • Begeleiding bouw- en testwerkzaamheden
  • Documenteren bestaand systeem in samenwerking met functioneel beheer
De werkzaamheden voer je uit in een omgeving die zeer dynamisch is door verscheidenheid in stakeholders, door tijdsdruk en politieke invloed. Jij kan omgaan met de tegenstrijdige belangen en opereert sterk in een omgeving die ook weerstand kent.

Achtergrond opdracht
De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade is een onafhankelijke commissie en doet haar werk op basis van het schadeprotocol. De voorbereiding van de besluiten is mede gebaseerd op de opnames die worden gedaan door onafhankelijke deskundigen (schade experts). Het gaat daarbij om het afhandelen van vele duizenden schades. Inspectie en beoordeling van en besluit over deze schades gebeurt ruimhartig en rechtvaardig op een betrouwbare, duidelijke en zo eenvoudig mogelijke wijze. De commissie wordt in haar werkzaamheden ondersteund door een uitvoeringsorganisatie, die hiërarchisch onder RVO valt, maar haar werk in opdracht van de commissie doet.