Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

Informatie/ICT-architect - Den Haag, Zuid-Holland

2019-05-08 09:12:09
Voor onze eindklant zijn wij op zoek naar een Informatie/ICT architect.

Als Informatie/ICT architect GGI ben jij een sleutelfiguur voor het in beeld brengen, het analyseren en het ontwerpen van de samenhang tussen GGI-bouwstenen en andere applicaties, voorzieningen en registraties die gebruik (gaan) maken van GGI. Het is het jouw taak om de vraagstukken vanuit een architectuur-invalshoek samen met betrokken project/programma-organisaties, gemeenten, gemeentelijke ICTsamenwerkingsorganisaties en ICT-leveranciers uit te werken.
Je voert deze functie deels in teamverband uit maar met een hoge mate van zelfstandigheid.

Werkzaamheden: 
- Verantwoordelijk voor advisering over en uitwerking van de architectuur, inhoudelijke eisen en kaders ten aanzien van GGI gerelateerde samenhang vraagstukken (expertniveau);
- Inhoudelijke klankbord en technisch adviseur over GGI op strategisch en tactisch gebied;
- Verbinden van de GGI-architectuur en de samenhang tussen GGI en andere ontwikkelingen binnen de architectuur, kaders en modellen uit het producten/dienstenportfolio (waaronder GEMMA, standaardisatie, markttransparantie, compliance, keteninformatisering, collectivisering);
- Namens GGI deelnemen aan het afstemmingsoverleg met andere projectarchitecten en het expertisecentrum architectuur;
- Deelnemen aan, en waar nodig extra organiseren van, de overleg- en participatiestructuren en met andere projecten/programma’s, gemeenten, gemeentelijke samenwerkingsverbanden, ketenpartners en leveranciers;
- Is een goede gesprekspartner voor ICT-experts en ICT-management van zowel gemeenten, gemeentelijke samenwerkingsverbanden, ketenpartijen als ICT leveranciers;
- Beschikt over adviesvaardigheden op senior niveau en kan zelfstandig acteren in het krachtenveld van gemeenten, ketenpartijen en leveranciers;
- Kan zelfstandig complexe architectuurvragen uitwerken in architectuurbeschrijvingen en modellen t.b.v. concrete en realistische oplossingen;
- Goede analytische en schriftelijke vaardigheden om als penvoerder op te kunnen treden;
- Kan analyses en architectuuruitwerkingen van beoogde oplossingen goed overbrengen en presenteren in groepen;

Eisen:
- Afgeronde WO-opleiding, bij voorkeur in de richting van (bedrijfskundige) Informatica;
WO werk en denkniveau, blijkend uit cv;
- Meer dan 5 jaar ervaring in het opstellen van solution architecturen in de overheid en/of bij leveranciers die actief zijn op overheidsmarkt, blijkend uit CV;
- Ruime kennis van gemeentelijke (applicatie-)architectuur, het gemeentelijke ICT landschap en de specifieke vraagstukken die daarin spelen;
- Kennis van GEMMA, NORA of kennis van andere referentiearchitecturen binnen de overheid;
- Ervaring met het toepassen van de normen voor informatiebeveiliging (de BIG, BIR en/of BIO);
- Aantoonbare inhoudelijke kennis van meerdere basisregistraties op alle niveaus van integratie, blijkend uit cv;
- Ervaring van de (on)mogelijkheden van Diginetwerk;
- Ervaring met het aansluiten en leveren van applicaties over Diginetwerk;
- Specifieke kennis van ontwikkelingen en de digitalisering van gemeentelijke dienstverlening, processen en ketens;
- Ruime kennis van en ervaring met standaarden op het gebied van de interoperabiliteit tussen gemeenten onderling en met hun ketenpartners;
- Ervaring in het modelleren in ArchiMate en ervaring in het modelleren met architectuurtools, bij voorkeur BiZZdesign Architect.

Competenties:
- Teamspeler; 
- Open en toegankelijk;
- Initiatiefrijk en enthousiasmerend; 
- Daadkrachtig en doortastend; 
- Pragmatisch en oplossingsgericht; 
- Flexibel.

Startdatum: 1 juli 2019
Einddatum: 1 oktober 2019 optie op verlenging
Inzet: 20-32 uur per week
Tarief: In overleg
Locatie: Den Haag

Let op: Werkervaring in het gemeentelijke werkveld is een harde eis. 

Reageren kan nog tot donderdag 16 mei 2019 09:00 uur door middel van een cv  in word format en een korte motivatie met vermelding van beschikbaarheid en tarief.