Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

Information Security Officer

2019-05-08 00:00:00
Opdracht omschrijving 
In 2019 zal de senior Information Security Officer :
- Samen met de Centrale IV-office en de andere Information Security Officer van de nadere Divisies de kaders en standaard UWV werkwijze definiëren en vaststellen.
- Samen met de manager decentrale IV-office de implementatie hiervan uitvoeren.
- Samen met de manager decentrale IV-office de afdeling informatie beveiliging & privacy (IB&P) neerzetten en verder vormgeven.

Doel van de functie:
Leidt en stuurt de implementatie van informatiebeveiliging in het eigen organisatieonderdeel. Zorgt voor risicoanalyses, risicomonitoring, incidentenregistratie, incidentenafhandeling, methoden en technieken, training en evaluatie. Initieert en bestuurt kleine informatiebeveiliging en bewustwordingsprojecten. Wordt door interne stakeholders beschouwd als de deskundige op het gebied van informatiebeveiliging.

Contextinformatie
De Information Security Officer is onderdeel van de decentrale IV-office en is gepositioneerd onder de manager decentrale IV-office in de afdeling IB&P
De IV-office bestaat uit een centraal en een decentraal deel. De centrale IV-office houdt zich bezig met het vormen en regisseren van beleid en kaders op voor de uitvoering van IV. Dit om de uniformiteit en integraliteit over de divisies, IV-Afdelingen en afdelingen heen te borgen.
Op decentraal niveau is de IV-office verantwoordelijk voor de toepassing en borging van dit beleid en deze kaders. Hierbij ligt de focus op de uitvoering van IV volgens centraal gesteld beleid en kaders.
De Information Security Officer heeft een richtinggevende rol door het opstellen van een visie met betrekking tot informatiebeveiliging en privacy. De Information Security Officer voert zijn werkzaamheden uit in samenwerking met de Chief Information Security Officer, Bestuurszaken, de coördinator beveiliging & privacy en de overige IV-Afdelingen en adviseert de Directeur IV met betrekking tot informatiebeveiliging en risico’s.