Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

JR System Engineer DataBase Management Systemen - Apeldoorn, Gelderland

2019-07-10 06:09:53
Inzetgegevens
Locatie: Apeldoorn
Start: 22-7-2019
Einde: 31-10-2019 (inclusief optie op verlenging)
Aantal uur: 40 uur per week

Eisen (Knock-out)

Systeembeheer
Kennis van en ervaring met databases op decentrale platformen.
3.1.1 Systeembeheer
Kennis van en ervaring met Windows
3.1.1 Systeembeheer
Kennis van systeembeheer op gebied van DBMSen.

HBO werk- en denkniveau
Kennis van en ervaring met Sybase of Oracle DBMSsen
PowerShell Scripting
Kennis van en ervaring met performance en tuning

Wensen

Analytisch denkvermogen
Goede schriftelijke communicatieve vaardigheden
Werken in grote overheidsorganisaties
Klantgericht

MySQL
Security issues
Kennis van en ervaring met netwerkcomponenten

HBO diploma, bij voorkeur op het gebied van ICT.
Ervaring in Operations en SCRUM methodiek
ITIL V3 gecertificeerd

Opdrachtbeschrijving

De werkzaamheden betreffen het installeren, configureren, sizen, patchen en monitoren van decentrale DBMSsen (Sybase en Oracle).

Performance Management, Capacity Planning en Troubleshooting op de Sybase en Oracle databases zijn onderdeel van de taken.
Ontwikkelen van documentatie en handleidingen behoort ook tot de werkzaamheden.

Achtergrond opdracht

Het team DBMS Decentraal verzorgt het lifecyclemanagement en het generiek beheer van de Midrange databasemanagementsystemen
(DBMS) DB2, Oracle, Sybase, Microsoft SQL Server. Er wordt gewerkt op het snijvlak van operating systemen en applicaties.
Belangrijke aspecten hierbij zijn databasehosting, aansluitvoorwaarden, business continuity management, quality of service en beveiliging.
Voor het realiseren van de architectuurdoelstellingen worden continu meerdere opdrachten uitgevoerd, variërend van
onderzoeksopdrachten tot het realiseren en implementeren van major DBMS-versies en bijbehorende beheertooling.
Op het Windows-platform wordt onder andere met PowerShell gewerkt en op het Unix-platform met KornShell. De komende jaren staan er
op het gebied van databases meerdere innoverende opdrachten gepland, denk bijvoorbeeld aan DBMS als een service (DBaaS), database
clustering, private cloud ready en verbeteringen op het gebied van enterprise beheer. Het team bestaat momenteel uit 10 medewerkers.

Toelichting

Systeembeheerder is een algemene functietitel voor een beheerder van servers en netwerken. In grote organisaties is vaak een verbijzondering
doorgevoerd naar serverbeheerder en netwerkbeheerder. De titel wordt ook wel toegekend aan een technisch beheerder van een systeem, zijnde een
applicatie of de combinatie van een of meerdere applicaties en de servers waarop die draaien.
Incidenten en changes kunnen grote gevolgen hebben voor de continuïteit van systemen en daarmee voor de continuïteit van- en de beeldvorming
over de organisatie. Systeembeheer moet in dergelijke situaties onder druk nauwkeurig en volgens de voorgeschreven procedures kunnen werken.
De laatste tijd worden ontwikkelaar en beheers vaker samengevoegd in DevOps team. In dat geval zal kennis van continuous delivery en continuous
integration opgedaan moeten worden.

In overleg met de opdrachtgever is 1 dag per week thuis werken meestal mogelijk.

Graag ontvangen wij voor elke aangeboden kandidaat de volgende stukken:
- Een volledig CV in Word waaruit blijkt dat aan de eisen wordt voldaan.
- Een volledig ingevuld offerteformulier in Excel (zie bijlage). Geef in de toelichting een onderbouwing van het voldoen aan de eisen.