Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

Jr. Release manager

2019-05-16 00:00:00
Releasemanagement staat aan de vooravond van enkele belangrijke uitdagingen die momenteel in de IV organisatie plaatsvinden. Transformatie naar Agile werkwijze en geutomatiseeerde processen zijn daar enkele voorbeelden van. Als releasemanager krijg je de verantwoordelijk en de taak om deze ontwikkelingen voor de IND naar onze medewerkers en klanten te brengen. En natuurlijk bepaal je mede hoe we omgaan met diverse IT- en organisatorische vraagstukken, zoals integratie van Lean/Scrum/Agile, flexibilisering en het doorontwikkelen van onze dienstverlening. De releasemanager fungeert als een ware verkeersleider binnen de IND van waaruit de realisatie en live-gang van IV ontwikkelingen wordt gestuurd.

De releasemanager houdt zich bezig met:
 • Initiëren releasekalenderproces.
 • Opstellen INDiGO releasekalender
 • Releasemodel/-planning /ijkmodel opstellen
 • Deelnemen aan scopeproces en ondersteunen proces richting portfolioboard.
 • Regie/coördineren releaseproces middels releasetrackingproces
 • Bewaken voortbrengingproces Ontwikkelstraat.
 • Aansturen bouw- en ontwerpproces.
 • Coördineren merge, deployment en cut-off proces ontwikkelomgevingen en levering aan Beheer.
 • Contactpersonen tussen Ontwikkeling en beheer t.a.v. release en Go live proces.
 • Inrichten datafixproces en uitvoeren voortbrengingsproces.
 • Communicatie verzorgen over release naar business
 • Informeren status van project en voortgang van afgesproken leveringen.
 • Bewaken bruikbaarheid en beschikbaarheid van de diverse omgevingen.
 • Opstellen voortgangrapportages voor Plaza
 • Communicatie met diverse (keten)partners
 • Bewaken en verder ontwikkelen kpi’s ontwikkelproces.
 • Initiëren en borgen kwaliteitsmaatregelen (controle en validatie).
 • Aansturen niet reguliere software wijzingen (Niet INDiGO) Biometrie zaken.
 • Life cycle trajecten ondersteunen of uitvoeren (in combinatie met releases) Siebel upgrade.
 • Ondersteunen van Agile ontwikkelmethodiek en veranderproces
 • Ondersteunen van automatisch testen binnen Ontwikkeling.
Achtergrond opdracht
Het team Releasemanagement en test INDiGO heeft als primaire taal ervoor te zorgen dat nieuwe INDiGO functionaliteit en producten worden gebouwd en kwalitatief goed en tijdig naar productie worden gebracht. Het team bestaat in feite uit 3 subteams: 1: ontwikkelen, 2: Test en 3: Releasemanagement. Het team ontwikkelen zorgt voor de bouw van nieuwe INDiGO producten en functionaliteit op basis van een opgesteld en aangeleverd ontwrp dat aansluit bij de behoefte en wensen van de gebruikers en business. Het bouwen gebeurt door Siebel ontwikkelaars die een diepgaande kennis hebben van INDiGO. Het team test zorgt ervoor dat alle gebouwde nieuwe INDiGO producten en functionaliteit grondig worden getest zodat ze in productie kunnen worden genomen. Dat gebeurt zowel handmatig als automatisch. Daarnaast wordt er in toenemende mate in projectverband met een Agile / Scrummethodiek gewerkt. Zo draagt het team er mede aan bij dat gebruikers soepel en effectief met de nieuwe release kunnen werken.

Het team Releasemanagement en Testen is onderdeel van de afdeling Informatievoorziening. Binnen dit team worden de testwerkzaamheden voor INDiGO releases uitgevoerd. Daarnaast worden vanuit dit team de INDiGO releases gemanaged.Binnen team Releasemanagement en Testen INDiGO zijn we op zoek naar een enthousiaste en doortastende releasemanager die zorgdraagt voor het sturen, coördineren en regelen van de IT releases. Samen met een collega releasemanager ben je verantwoordelijk voor een goede invulling en go-live-gang van de INDiGO releases. Als een spin in het web onderhoud je de contacten met de verschillende teams binnen IV en focus je op een naadloze aansluiting van de IT-projecten en releases in de productiestraat. Je zorgt voor een goede afstemming, sturing en signalering als zaken niet volgens plan verlopen. Je stuurt op resultaat en fungeert als olie in een machine.