Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

Junior IT Security Specialist - Utrecht, Utrecht

2019-05-10 11:50:39
Opdracht:
Als junior IT security specialist draai je mee in een team welke de verantwoordelijk heeft voor de operationele IT security (diensten) binnen de organisatie. Dit zijn onder andere Border Protection & Detection Services, IAM, security incidenten en SOC/SIEM. Ander zaken als security adviezen en rapportages zijn operationeel.

Als junior IT security specialist ben je op dagelijkse basis bezig met operationele IT security diensten die aanwezig zijn binnen de organisatie. Je bent daarnaast ondersteunend bij de ontwikkelingen van security diensten. Security is een altijd veranderend landschap, met nieuwe oplossingen tegen nieuwe dreigingen. Als junior IT security specialist blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen en dreigingen vanuit de wereld van de IT.

Je bent ondersteunend bij de input op de inhoudelijke security roadmap en losse innovaties vanuit de leverancier in haar diensten. De komende jaren zal de verschuiving naar de public cloud de volle aandacht gaan krijgen. Je zal als junior IT security specialist naast inhoudelijke kennis ook servicemanagement-kwaliteiten opbouwen. Je krijgt inzicht hoe je het security beleid om kan zetten in technische oplossingen om deze vervolgens te toetsen op inpasbaarheid, schaalbaarheid en wendbaarheid bij de klant en hoe deze vervolgens op een juiste manier te implementeren in de RUN.

Je zult kennis opdoen bij het: 
• Regie voeren, op operationeel niveau; zeker stellen dat de leverancier de juiste maatregelen treft om de gecontracteerde security diensten te leveren.
• Monitoren op tijdig en correct leveren van rapportages.
• Regie voeren op de verbeteractiviteiten door leverancier
• Controleren van de beschikbaar gestelde capaciteit
• Zorgdragen dat diensten en oplossingen conform security en compliance regels van de klant worden geleverd
• Monitoren en evalueren van de lifecycle van IT producten
• Regie voeren op aangemelde security incidenten (in de toekomst mogelijk op basis van 24/7)
• Ondersteunen van de contract/vendor managers
• Monitoren, evalueren en adviseren van de diensten geleverd door de TAB partijen

Profiel:
• Tenminste een afgeronde HBO opleiding (techniek of IT heeft de voorkeur). 
• Je hebt ervaring met of kennis van een aantal van de volgende IT Security producten/diensten.
o Security monitoring
o Firewall, IDS, IPS oplossingen
o Cloud security oplossingen
o PAM oplossingen
o Je bent bekend met zaken als; malware, phishing, ransomware, etc. 
•  Je bent bekend met werken op zowel een agile kanban manier als op projectbasis.
•  Je hebt kennis van bedrijfskunde, productmanagement, IT zowel van technologieën alsmede van informatiemanagement.
• Kennis van relevante IT Security marktontwikkelingen, innovaties en relevante technologieën. 
• Je bent een teamspeler, deelt je informatie en kan omgaan met (opbouwende) kritiek van je collega’s.
• Je beschikt over een ruim empathisch vermogen, bent initiatiefrijk, flexibel, stressbestendig, en zelfstandig. 
• Je bent communicatief en beschikt daarnaast over een goed vermogen tot samenwerken, conflict hanteren en onderhandelingsvaardigheid. 
• Tot slot ben je als security specialist altijd klantgericht.

Omgeving:
Klant IT levert integrale IT-ondersteuning voor alle bedrijfsonderdelen binnen de organisatie. Rechtstreeks onder de CIO valt de afdeling Infrastructuur en Operatie (I&O). I&O is eindverantwoordelijk voor Service Operations (Run en Change), het (laten) ontwikkelen en beheren van de infrastructuur gedurende de gehele levensduur (inclusief change op de infrastructuur) en de ITIL processen. Tevens is I&O verantwoordelijk voor het operationele security (incident) team.
Je werkt samen met het informatie risico management (IRM) team en opereert zowel solistische als in teamverband.

Deadline: 16-05-2019 voor 15:00 uur
Tarief: marktconform
Start: 27-05-2019
Duur: 7 maanden met optie op verlenging (voorkeur vast dienstverband)
Uren: 36

Let op: freelancers moeten bereid zijn voor de duur van de opdracht bij ons op de payroll te komen. Inhuur van derden is wel toegestaan.