Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

Jurist

2019-06-13 09:29:25
Jurist met kennis van fraudebestrijding op grond van de Huisvestingswet en privacywetgeving voor de afdeling Toezicht & Handhaving van de Directie Wonen. De jurist vernieuwt en schrijft twee Convenanten die eind 2019 gereed moeten zijn. Deze convenanten bevatten de samenwerking van gemeenten en andere partijen tegen (woon)fraude in huurwoningen in de gemeente...