Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

2020-09-30 00:00:00

Het systeem e-CertNL faciliteert het aanvragen, beoordelen en afgeven van exportcertificaten door de NVWA. Het exportcertificaat bevat een omschrijving van de exportzending en een reeks verklaringen die gevraagd worden door de autoriteiten van het land van bestemming. Het certificaat wordt geautomatiseerd geproduceerd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van BI Publisher, een onderdeel van de Oracle E-business Suite(EBS). BI Publisher voegt een certificaat sjabloon waarin velden zijn opgenomen, samen met de waarden van deze velden in XML tot een certificaat. De XML wordt gegenereerd uit de database.


Voor het maken van RTF sjablonen voor BI Publisher en het maken van extracties uit de database in XML is extra capaciteit nodig. De sjablonen worden gemaakt met Word. Naast de vaste teksten en velden worden in een door BI publisher voorgeschreven vorm, eenvoudige beslissing (IF-THEN-ELSE) - en herhalingsstructuren (LOOPS) geprogrammeerd. Bij de extractie uit de database wordt gebruik gemaakt van standaard Oracle functies voor XML.


Achtergrond opdracht:

Met deze inhuur willen wij ook nieuwe kennis en ervaring van buiten halen voor de zittende collega's. Let op het betreft hier een adviseur positie op schaal 11 niveau.