Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

Medior Blueriq Modelleur

2019-05-06 00:00:00
De medior Blueriq Modelleur is lid van één van de agile scrum teams in de Maakplaats. De medior Blueriq modelleur is verantwoordelijk voor de realisatie van de user-stories in Blueriq tot functionaliteit die onderhoudbaar, performant, generiek en van voldoende kwaliteit zijn. Van de medior Blueriq modelleur wordt verwacht dat hij Blueriq release/versiemanagement, test en ontwerp activiteiten uitvoert en teamleden bij werkzaamheden ondersteunt en coacht. Het afstemmen van de oplosrichtingen zodanig dat deze in lijn zijn met de architectuur richtlijnen maken integraal onderdeel uit van zijn werkzaamheden. Hij dient procesverbeteringen te identificeren en waar aan de orde ten uitvoer te brengen. Hij is in staat om kritische vragen te stellen over de voorgestelde user-stories en weet deze te vertalen naar oplossingen passend binnen Blueriq. De medior Blueriq modelleur neemt ownership voor het verbeteren van het proces, inhoud/architectuur en de communicatie in of tussen teams.

Achtergrond opdracht
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is ontstaan uit drie organisaties met elk hun eigen identiteit, taken, processen en systemen. In totaal kent de NVWA 23 toezichtdomeinen. Hoewel er verschillen zijn in aanpak, is de basis van het toezicht steeds hetzelfde. Echter, de huidige procesinrichting verschilt sterk, niet alleen divisie overstijgend maar ook binnen een divisie. Dit wordt ondersteund met een erfenis van verouderde systemen die onvoldoende samenwerken, en wat tevens het beheer en onderhoud kostbaar maakt.

Gezien bovenstaande problematiek moet de NVWA investeren in:
  • Moderne op ICT gebaseerde geúniformeerde organisatiepricessen; deze systematiek moet de inspecteur in het veld ondersteunen en moet beter inzicht bieden in inspectietijd, inspectieresultaten, prestaties van de organisatie en andere managementinformatie, waardoor risico’s eerder worden gesignaleerd;
  • Het versterken van de informatiepositie van de NVWA, waardoor beter risicoanalyse en  -management uitgevoerd kan worden;
  • Het uitrusten van medewerkers met moderne apparatuur en goede verbindingen waarmee zij op gebruiksvriendelijke wijze bevindingen kunnen registreren en eerder vastgelegde bevindingen kunnen ophalen;
  • Het opleiden van medewerkers om deze systemen goed te kunnen gebruiken.
Om dit doel te bereiken is in 2014 het programma ‘Blik op NVWA’ gestart. Het programma kent verschillende in de tijd gelijktijdig en volgtijdelijk lopende projecten. De projecten richten zich op het middels co-creatie realiseren van herontwerp van de werkprocessen, de business change, het realiseren van zowel ICT (softwarematig en infrastructuur) als handmatige ondersteuning voor de nieuw ontworpen processen en de voorbereidende activiteiten (draaiboeken) voor de implementatie. Het onderdeel binnen het programma dat verantwoordelijk is voor het realiseren van de software en inrichting +wordt de Maakplaats genoemd. Binnen de Maakplaats wordt op basis van een Agile (Scrum/SAFe) werkwijze en met behulp van het platform Blueriq een systeem in het kader van zaakgericht werken voor de NVWA ingericht.