Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

Medior Siebel Configurator

2019-05-09 00:00:00
We zoeken een Medior Siebel Configurator binnen de afdeling informatievoorziening (IV) voor het systeem INDiGO. De Medior Siebel Configurator heeft als taak om ondersteuning te bieden van collega’s bij complexe IT vraagstukken. Daarnaast houdt hij zich bezig met het adviseren over (verbeteringen van) oplossingen. Hij is in staat om over applicaties heen te kunnen kijken om tot een totaaloplossing te komen. Tevens is een belangrijke taak het implementeren van complexe vraagstukken in Siebel.

Achtergrond opdracht
Het team Releasemanagement en test INDiGO heeft als primaire taal ervoor te zorgen dat nieuwe INDiGO functionaliteit en producten worden gebouwd en kwalitatief goed en tijdig naar productie worden gebracht. Het team bestaat in feite uit 3 subteams:
1: ontwikkelen,
2: Test
3: Releasemanagement.
Het team ontwikkelen zorgt voor de bouw van nieuwe INDiGO producten en functionaliteit op basis van een opgesteld en aangeleverd ontwrp dat aansluit bij de behoefte en wensen van de gebruikers en business. Het bouwen gebeurt door Siebel ontwikkelaars die een diepgaande kennis hebben van INDiGO. Het team test zorgt ervoor dat alle gebouwde nieuwe INDiGO producten en functionaliteit grondig worden getest zodat ze in productie kunnen worden genomen. Dat gebeurt zowel handmatig als automatisch. Daarnaast wordt er in toenemende mate in projectverband met een Agile / Scrummethodiek gewerkt. Zo draagt het team er mede aan bij dat gebruikers soepel en effectief met de nieuwe release kunnen werken.