Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

Onderzoeker Netbeheerder

2019-05-08 00:00:00
Projectomschrijving
De opdrachtgever zoekt voor hun deelname aan het onderzoek van TNO en het Centrum voor Energievraagstukken van de Universiteit Utrecht een deskundige op het gebied van de kleinverbruik processen en programmaverantwoordelijkheid in de elektriciteitssector. Doel van het onderzoeksproject is om te onderzoeken hoe de programmaverantwoordelijkheid voor kleinverbruikers is verankerd in wetgeving en hoe aanpassing van het juridische kader kan bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe diensten, die ook de kleinverbruiker stimuleren vraag en aanbod van energie op elkaar af te stemmen.

Werkzaamheden:

Onderstaande werkzaamheden worden uitgevoerd samen met 
het Energiecentrum voor Energievraagstukken en TNO.
De nadruk ligt op het inbrengen van ervaringen uit de praktijk
  • Analyseren van de huidige regelgeving. 
  • Het in kaart brengen van politieke & technische ontwikkelingen. 
  • Alternatieve benaderingen ontwikkelen. Juridisch en economisch. 
  • De effecten van de alternatieven bepalen. 
  • De conclusies van het onderzoek opstellen. 
  • Kennisdeling richting de energiesector samen met het Energiecentrum voor Energievraagstukken en TNO.
  • Kennisdeling richting medewerkers