Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

Ontwikkelaar API’s voor Toekomst gegevensuitwisseling Werk en Inkomen - Den Haag, Zuid Holland

2019-05-09 07:01:49

Het betreft een tijdelijke opdracht voor een periode tot 30 september 2019 met een omvang van maximaal 40 uur per week (met een mogelijkheid tot verlenging, telkens voor maximaal drie maanden.De maximale duur van dit contract is 36 maanden.
De omvang is maximaal 40 uur per week, de beoogde startdatum is/ligt rond 10 juni 2019

Na sluiting van de reactietermijn wordt een selectie gemaakt. In beginsel worden maximaal zes kandidaten uitgenodigd voor een gesprek op 3 juni 2019, tussen 12:30 – 17:00 uur. De matchgesprekken worden gehouden in Utrecht. Op basis van die gesprekken wordt een kandidaat geselecteerd voor een eventueel tweede gesprek

Over de opdrachtgever:

De opdrachtgever ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen. 

Doel van de opdracht Mee ontwikkelen van de API’s van TWI-componenten, services die in het domein van Werk en Inkomen voorkomen, zoals toeslagen en bijstandsregelingen. Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden
• Borgen van de informatieveiligheid
• Toepassen van Privacy by Design
• Ontwikkelen van TWI componenten
• Participeren in de agile werkwijze
• Zelfstandig meedenken over principes en oplossingen t.a.v. Common Ground en architectuur
• Documenteren van geproduceerde software Kennis- en ervaringsvereisten
• Afgeronde HBO/WO-opleiding bij voorkeur informatietechnologie of aanverwant;
• HBO/WO-werk- en denkniveau, blijkend uit CV/Motivatie;
• Aantoonbare zeer ruime kennis van en ervaring, minimaal 3 jaar in de afgelopen 5 jaar opgedaan, met het onderhouden van API’s en SLA’s, in een DevOps-rol;
• Aantoonbare kennis en ervaring, minimaal 3 jaar in de afgelopen 5 jaar opgedaan, met software ontwikkeling;
• Aantoonbare kennis van en ervaring, minimaal 3 jaar in de afgelopen 5 jaar opgedaan, met de toepassing van moderne technieken en architectuur voor de ontwikkeling van API’s, zoals microservices;
• Aantoonbaar ervaring met het inrichten van bedrijfskritische systemen, zoals primaire processen in de overheid, telecomsector, logistiek en supply chain, met veel concurrency en hoge beschikbaarheid;
• Aantoonbare ervaring met Self-sovereign Identity apps zoals IRMA;
• Aantoonbare ervaring met big data analyse en dashboards, zoals de moderne open source technieken;
• Aantoonbare ervaring met gebruik van geavanceerde IT-gereedschappen: PHP, Javascript, Golang, C/C++, ELK-stack, Git, CI/CD, Docker;
• Aantoonbare ervaring met Agile;
• Ervaring met moderne ontwikkelingen als Machine Learning, IoT en/of blockchain;
• Ervaring met het domein van Werk en Inkomen en Suwinet.
• Houdingaspecten
• Klantgerichtheid;
• Kwaliteitsgerichtheid;
• Resultaatgerichtheid;
• Samenwerking (teamspeler);
• Informatieverwerking;
• Presentatievaardigheden
• Analytisch vermogen;
• Nauwkeurigheid;
• Kwaliteitsbewustzijn.