Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

Oracle senior ontwikkelaar - Almelo, Overijssel

2019-05-15 10:57:16
Beschrijving directie/afdeling
De opdracht vindt plaats binnen de directie Technologie van Justid, in opdracht van de directie Operatie. De afdeling waarbinnen de opdracht plaatsvindt is Ontwikkeling. Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel De afdeling Ontwikkeling zorgt voor de ontwikkeling van nieuwe en verbetering van bestaande systemen, applicatief onderhoud en de levering van expertise aan andere afdelingen binnen onze dienst.

De afdeling werkt vanuit Almelo en Leeuwarden en bestaat uit 4 teams voor 4 verschillende applicaties. Elke team bestaat uit ongeveer 10 fte. Via het JDS-systeem voorziet Justid haar ketenpartners van historische en actuele informatie over personen en zaken in de strafrechtsketen. Het betreffen misdrijven en een groot aantal overtredingen. Misdrijven en een groot aantal overtredingen worden geregistreerd in het Justitieel Documentatiesysteem (JDS). Het uittreksel justitiële documentatie (het strafblad) geeft inzicht in:

• of de betrokken persoon eerder met Justitie in aanraking is geweest;
• voor welke strafbare feiten deze verdacht is (geweest);
• welke strafrechtelijke beslissing is genomen;
• welke straffen/maatregelen/voorwaarden daarbij zijn opgelegd;
• wanneer deze straffen/maatregelen zijn uitgevoerd en op welke manier. Delicten die geregistreerd worden in het Justitieel Documentatiesysteem:
• Misdrijven (die door het Openbaar Ministerie in behandeling zijn genomen);
• Overtredingen (mits een (voorwaardelijke) beslissing OM of ZM met een taakstraf, vrijheidsstraf, geldboete (groter dan 100 Euro));
• Specifieke overtredingen met betrekking tot openbare orde, fraude, zeden, ambtsovertredingen.
 
Daarnaast worden onherroepelijke vonnissen vanuit een EU-lidstaat of verdragsland van personen met een Nederlandse nationaliteit opgenomen in de Justitiële Documentatie. Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden Je draagt bij aan het realiseren van de gevraagde projectmatige werkzaamheden. Er wordt scrummatig vanuit de backlog gewerkt met een tweetal teams, die naast bijvoorbeeld koppelingen met ketenpartners ook beheersmatige werkzaamheden uitvoert.
Je bijdrage dient zich te conformeren aan de huidige werkwijze van het team, geënt op de invulling van de definition of done. Dat houdt in dat je primair bijdraagt aan ontwikkelwerkzaamheden, en tegelijk ook zoveel mogelijk geautomatiseerde (bouw)testen van door jou opgeleverde componenten oplevert, inclusief review van taken van collega-ontwikkelaars. Je ondersteunt de testers actief.

Doel is te komen tot herhaalbare geautomatiseerde bouwtests die deel uitmaken van het automatische deploymentproces. Wij gebruiken daarvoor onder andere Jenkins en Parasoft, hiervoor schakel je dagelijks met de betrokken tester. Je draagt bij aan procesoptimalisatie zodat ons voortbrengingsproces na jouw vertrek te zijner tijd, veel mooier verloopt dan nu het geval is. Tevens is door jouw inzet een stuk kwaliteit in documentatie en overdracht naar het staande JDS-team geborgd.


Eisen:

- De kandidaat is beschikbaar voor 40 uur per week voor een initiële periode van 12 maanden, vanaf 11-6-2019 met optie op verlenging
- De aangeboden kandidaat beschikt als ontwikkelaar over minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring op zijn/haar CV met onder meer: Oracle Designer, Oracle Forms PL/SQL en Oracle Workflow
- De aangeboden kandidaat beschikt over minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met het werken in Agile-teams, waarbij scrummatig en multidisciplinair software wordt voortgebracht. Deze ervaring is opgedaan in de periode 2015 tot nu.

Wensen:
    
- De aangeboden kandidaat heeft ervaring met geautomatiseerd bouw- en/of functionele testen
- De aangeboden kandidaat beschikt over aantoonbare ervaring met continuous integration
- De aangeboden kandidaat beschikt over ervaring met marktconforme tooling zoals GIT, TFS, Jenkins etc.