Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

Part-time Functionaris gegevensbescherming (FG) / chief information security officer (CISO). - regio Hilversum, Noord Holland

2019-05-14 12:19:59
Doel van de functie van FG/CISO is om de naleving van de privacywetgeving, het privacybeleid en het informatiebeveiligingsbeleid te kunnen borgen. De functie van de FG/CISO betreft die van een onafhankelijk interne toezichthouder met zelfstandige taken en bevoegdheden die in de privacy wet- en regelgeving en de informatieveiligheidsvereisten overheid zijn beschreven. De FG/CISO opereert onafhankelijk en rapporteert rechtstreeks aan de Chief Information Offier (CIO) alsook aan het college van B&W en het DB van de klant.
Het is een rol die zich de komende tijd nog verder ontwikkelt. Wij zoeken daarvoor een FG/CISO die wil werken aan het borgen van de rol binnen de organisatie.
De FG/CISO heeft  minimaal de volgende taken:
 • Het informeren en adviseren van de klant en de verwerkers die namens de klant persoonsgegevens verwerken over hun verplichtingen uit hoofde van de AVG en andere EU wet- en regelgeving en nationale bepalingen omtrent gegevensbescherming;
 • Het toezien op naleving van de AVG en de BIO (Baseline Informatieveiligheid Overheid), en andere EU wet- en regelgeving en nationale bepalingen omtrent gegevensbescherming;
 • Het toezien op naleving van het gemeentelijke beleid of de verwerker met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens;
 • Het toezien op toewijzing van verantwoordelijkheden, bewustmaking en opleiding van het bij de verwerking betrokken personeel en de betreffende audits;
 • Het geven van advies met betrekking tot de Privacy Impact Assessment (PIA) en het toezien of de uitvoering daarvan in overeenstemming is met de AVG;
 • Het samenwerken met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP);
 • Het optreden als contactpunt voor de AP.
Vereisten / knock-outcriteria 
1. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding;
2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van IT-beheer binnen een gemeentelijke instelling in de afgelopen 3 jaar;    
Gunningscriteria (weging)
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het adviseren aan directie en management op het gebied van informatiebeveiligingsbeleid in de afgelopen 8 jaar (20 punten);
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van IT-beheer in de afgelopen 8 jaar (20 punten);   
5. Aantoonbare kennis van- en werkervaring met ITIL en BISL (15 punten);
6. Aantoonbare kennis van wet- en regelgeving omtrent gegevensbescherming (15 punten);
7. Aantoonbare kennis van- en werkervaring met informatiemanagement en informatiebeveiliging in de afgelopen 3 jaar (15 punten);
8. Maximaal uurtarief van €85,00 exclusief BTW en inclusief reiskosten woon-werk (15 punten).
Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
 • Je bent analytisch sterk;
 • Je brengt structuur en bent resultaatgericht;
 • Je bent communicatief sterk: je bent duidelijk en overtuigend;
 • Je beschikt over goede adviesvaardigheden;
 • Je bent zelfstandig en zelfstartend, en zoekt actief de samenwerking met alle betrokkenen.
De gesprekken zijn gepland op woensdag 22 mei 2019 tussen 09.00 uur en 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 21 mei 2019 bericht.