Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

Product Owner gemeentelijk sociaal domein - Den Haag, Zuid Holland

2019-05-13 04:33:42
Als Product Owner (PO) ontwikkel je samen met de Product Relatie Manager en met de stakeholders een productvisie. Deze productvisie vormt de leidraad bij het maken van keuzes. Op basis van de productvisie en in afstemming met de stakeholders heb je het mandaat om prioriteiten te stellen en inhoudelijke keuzes te maken in de ontwikkeling van het product (de productbacklog).
 
Je streeft ernaar om de verwachtingen van de afnemers te overtreffen. Daarbij is de domeingroep de belangrijkste business stakeholder, waar ook dilemma’s kunnen worden voorgelegd. Afhankelijk van het domein vindt meer operationele afstemming plaats met bijvoorbeeld demand vertegenwoordigers, expertgroepen of projectmanagers. Je beseft dat het persoonlijk contact met de stakeholders essentieel is voor een zo goed mogelijke informatie overdracht. Je verbindt de belangen van de stakeholders naar de product visie en de realisatie daarvan.
 
Je werkt vanuit de product visie via de roadmap, releases naar de sprintplanning en de realisatie daarvan. Daartoe onderhoudt je de productbacklog en zorgt dat deze de juiste informatie bevat, actueel en volledig is. Daarbij maak je een gebalanceerde afweging tussen prioriteit, risico, business waarde, leermogelijkheden en afhankelijkheden
 
Je bent thuis in verschillende (modelleer)technieken die je helpen om ideeën en wensen te inventariseren, ordenen, aan te vullen en op te delen. Je zorgt voor een goede refinement van de backlog, zodat het team die goed begrijpt. Dit doe je samen met het team en de stakeholders. Daarvoor heb je ook een basiskennis van de componenten waaruit het product bestaat.
Als Product Owner weet je dat het gaat om keuzes maken. Je zorgt voor realistische verwachtingen bij de stakeholders en weet de focus te houden op wat de meeste businesswaarde levert.

Kwalificaties:
 • HBO+ werk- en denkniveau;
 • Scrum certificering als Product Owner
 • Ruime ervaring als Product Owner;
 • Ervaring met dienstverlening, processen en wettelijke kaders in het gemeentelijk sociaal domein;
 • Voldoende kennis van de functionaliteiten en techniek van applicaties in gebruik in het sociaal domein;
 • Aantoonbare ervaring in het managen van verwachtingen bij verschillende stakeholders en op verschillende niveaus;
Competenties:
 • Besluitvaardig
 • Overtuigen
 • Resultaatgericht
 • Conceptueel vermogen
 • Analytisch
 • Creatief
 • Acteren op verschillende niveaus