Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

Programmamanager VIPP

2019-05-03 00:00:00
De projectmanager is integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding over Staf Defensie het project. Hij/zij zorgt ervoor dat alle betrokken resources (mensen en Gezondheidszorg Organisatie Medisch Informatie middelen) op een dusdanige wijze worden ingezet zodat projectresultaten volgens Management afspraken worden opgeleverd.

1. Functionaris ressofteerl: onder de projectmanager CDS.IV.447.O1 Dig. Onze referentie Inzage Gezondsheidszorggegevens;
2. Geeft op basis van het door de stuurgroep vastgestelde projectplan (PID) uitvoering aan het project;
3. Is integraal verantwoordelijk voor het realiseren van de in het PID gedefinieerde projectresultaten, waarvoor hij/zij het project inhoudelijk en procesmatig opzet, organiseert en aanstuurt.
4. Beheerst het project op geld, risico's, Organisatie, tijd, informatie, communicatie en kwaliteit.
5. Legt aan de stuurgroep periodiek verantwoording af over het project.
6. Levert projectresultaten op aan opdrachtgever en draagt deze over aan opdrachtgeverorganisatie en ICT-beheerorganisatie.

Werkzaamheden bestaan uit,
Aansturing implementatie coördinator en afstemming met Productowners DIT UMCUtrecht i.k.v.
Afronding VIPP Module A2 i.s.m. UMCUtrecht. Realisatie Portaal functionaliteit en realisatie minimaal 10% traffic.
Implementatie VIPP Module B1,
• Medicatie verificatie.
• 70% klinisch / 25% poliklinisch aantoonbaar geraadpleegd
Implementatie VIPP Module B2,
• Digitale verstrekking medicatie
• Oplevering AMO volgens richtlijn bij ontslag

Achtergrond opdracht*
Centraal Militair Hospitaal Dr. A. MathijsenHet Centraal Militair Hospitaal (CMH) Dr. A. Mathijsen is een publiekrechtelijk categoraal ziekenhuis voor militairen. Het CMH behandelt actief dienende militairenen richt zich op inzetbaarheid. Het doel is niet alleen de behandeling van eenaandoening; de militaire patiënt is na behandeling weer in staat het fysiek zwareberoep van militair uit te voeren. Het CMH is lid van de NVZ en werkt op basis van een strategische alliantie samen met het UMC Utrecht.Versnellingsprogramma’s Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional. Om samenhang en interoperabiliteit tussen de gezondheidszorgdiensten van deDGO te bevorderen worden nationale en internationale informatiestandaarden geïmplementeerd. Om de informatiestandaarden te implementeren zijn door deverschillende brancheorganisaties, in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Versnellingsprogramma’s InformatieuitwisselingPatiënt en Professional (VIPP) ontwikkeld. De verschillende VIPP programma’s worden als deelprojecten uitgevoerd volgensde besluiten van het ministerie van (VWS) en de aanwijzingen en regelgeving van het Ministerie van Defensie.De deelprojecten maken deel uit van het project CDS.IV.447.01 Digitale Inzage Gezondsheidszorggegevens van Smart Band-Aid (SBA). SBA is gestart om denieuwe koers van de 1V/IT voor de militaire gezondheidszorg te realiseren door middel van een geïntegreerde en gecoördineerde uitvoering van projecten.