Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

Projectleider ICT

2019-05-15 00:00:00
DUO heeft een team samengesteld om de VDI-werplek van DUO uit te rollen over heel OCW. Voor het spoor Werkplek Uitrol wordt een junior PL gezocht, die het projectteam enerzijds kan ondersteunen en anderzijds een rol kan spelen in het uitrolproces op locatie. De ondersteuning kan bestaan uit bijvoorbeeld het voorbereiden van rapportages, het initieren en voorbereiden/voorzitten van projectoverleggen, het signaleren en bewaken van risico's en issues, het opstellen en bijhouden van prognoses, penvoering in tactisch en strategische stukken e.d. Daarnaast wordt je gezien als een belangrijke sparringsparner van de projectmanager in tachtische en strategische vraagstukken. De junior projectleider kan worden ingezet op locatie t.b.v.de werkplekuitrol bij de verschillende dienstonderdelen van OCW, waar hij/zij de uitrol coördineert en ervoor zorgt dat tijdig resultaten worden behaald. De klantlocaties bevinden zich in Utrecht en Den Haag. Het project werkt Agile, binnen een Prince2-structuur.

Achtergrond opdracht
Binnen het ministerie van OCW is door DUO een werkplek op basis van VDI technologie gebouwd die ook door DUO beheerd gaat worden. Deze werkplek moet worden uitgerold bij alle dienstonderdelen van OCW. Deze uitrol is voorbereid met producten voor communicatie, uitrol plannen, inrichting van de technische tools voor de uitrol, de organisatie van de uitrolteams, instructies aan de gebruikers etc. Nu is het moment van de daadwerkelijke uitrol aangebroken en worden de gebruikers overgezet naar de nieuwe werkplek.