Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

Projectleider IV-Keten met ervaring in strafrechtketen of politie of OM - Den Haag, Zuid Holland

2019-05-13 04:55:42
Informatievoorziening speelt een belangrijke rol bij de realisatie van de doelstellingen. De basisinfrastructuur en de bedrijfsapplicaties moeten er voor zorgen dat de efficiëntie en betrouwbaarheid van de werkzaamheden zowel nu als in de toekomst op een hoog niveau staan. De afdeling werkt continu aan verbetering van de ICT-processen en de ICT-omgeving die de werkzaamheden helpen uit te voeren. De klant moet snel doelgerichte veranderingen door kunnen voeren, het digitaliseren van de werkprocessen en het verder overgaan op digitale communicatie met de ketenpartners staat daarom hoog op de agenda.

In het kader van het Programma Intensivering en Herpositionering FO om de IV te versterken zodat de “Processen en IT systemen in de keten op elkaar worden aangepast om een hogere effectiviteit te bereiken.”

Werkzaamheden
Projectleider die in staat is om leiding te geven aan het gezamenlijke project van de klant in gezamenlijkheid met de Nationale Politie en OM; Onderzoek Effectieve IV keten voor Sporen Als eerste stap in dit proces wordt het Onderzoek Effectieve IV keten voor Sporen gestart. Dit betreft als scope de IV met betrekking tot alle fysieke en digitale sporen op plaats delict. In het proces van plaats delict naar procesdossier OM in de rechtszaal. Bij de partners Politie, NEI en OM.

De opdrachtformulering:
Inventariseer de huidige situatie (IST) van de IV, analyseer deze en geef een beeld van de toekomstige IV architectuur (SOLL).
Maak op basis hiervan een vervolgplan op basis waarvan:
- Plateau’s integraal over de keten zichtbaar worden waarlangs het IV einddoel tot stand kan komen.
- Richting gevende beslissingen genomen kunnen worden voor het eerste plateau en de uiteindelijke doelarchitectuur.
- Capacitaire ramingen voor de financieringscyclus 2020 beschikbaar zijn voor de betrokken partners en de ontwikkelagenda opsporing. Uitwerking IV verbeteringen in de tweede helft van 2019 en later. Stimuleer IV resultaten die op korte termijn bij de betrokken partners geboekt kunnen worden waarmee al eerste verbeteringen in het forensisch werk ontstaan. Stimuleer door de gezamenlijke inventarisatie en analyse de totstandkoming van een sociale infrastructuur waardoor de verandering wordt gedragen.

De beoogde kandidaat heeft uitgebreide kennis van de ICT architecturen die bij de Politie, het OM en de klant worden gehanteerd. Heeft meerjarige kennis en ervaring met het ontwikkelen en integreren van Politie-en Keteninformatiesystemen. heeft goede kennis van de Politie praktijk en de werkwijze bij (gespecialiseerd) forensisch onderzoek, zoals dat door ketenpartijen wordt georganiseerd en uitgevoerd. En hij moet kennis hebben van het multidisciplinaire karakter van complex forensisch zaakonderzoek. De betrokken functionaris heeft kennis van de voornaamste gebruikte informatiesystemen die worden gebruikt in de keten van Opsporing, Vervolging en Rechtspraak (de Strafrechtketen) tenslotte dient de kandidaat aantoonbare ervaringen te hebben met het ontwerpen van het informatiesysteem die aan zeer strikte beveiligingseisen moeten voldoen.

Eisen:
De aangeboden Kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring als project of programma manager in IV-organisatie van de Nationale Politie en/of NFI en/of OM (Dit dient duidelijk in de CV beschreven te zijn)
De aangeboden kandidaat heeft kennis van de technische applicatie en communicatie- infrastructuur van het NFI en specifiek van het forensisch logistiek systeem PROMIS of LSV.
De Kandidaat heeft een afgeronde opleiding Prince 2 en MSP (bv. HBO/WO afhankelijk van de functie)
De aangeboden Kandidaat overlegt indien hij wordt uitgenodigd voor het Interview een kopie van de diploma’s Prince2 Practitioner en MSP.
De aangeboden Kandidaat heeft minimaal 10 jaar ervaring met Prince 2 (u kunt hier denken aan een specifieke richting van de opdracht)
De aangeboden Kandidaat heeft minimaal 8 jaar ervaring met programma management (MSP). (u kunt hier denken aan een andere specifieke richting van de opdracht)
De kandidaat is beschikbaar voor gemiddeld 32 uur per week.
De aangeboden kandidaat is binnen 3 weken beschikbaar.

Graag de volgende vragen beantwoorden bij aanbieding:
Geef aan hoeveel jaar de Kandidaat relevante ervaring heeft met Prince2 en Programmamanagement MSP bij de Nationale Politie, NFI of OM. (systemen/methoden)
1 - 3 jaar
6 - 6 jaar
7 jaar of >

Geef aan hoeveel jaar de Kandidaat relevante ervaring heeft met de IV-organisatie van de Nationale Politie, NFI of OM.
0-1 jaar
5 jaar 
6 jaar    
7 jaar of >

Aantal jaar dat de Kandidaat heeft gewerkt als projectleider
0-1 jaar
1 - 3 jaar  
4 - 6 jaar 
7 jaar of >

Geef aan hoeveel jaar de Kandidaat heeft gewerkt als projectmanager
0 - 5 jaar 
6 - 10 jaar  
> 10 jaar

Kandidaat is bekend met de belangrijkste IV-systemen en IV-strategie in de FO keten Nationale Politie, NFI of OM.
geen organisatie 
1 organisatie  
2 organisaties 
3 organisaties

Ervaring binnen operationele organisaties, organisatie van Politie, NFI en OM  
geen opdracht 
1 opdracht  
2 opdrachten    
3 of > opdrachten

Ervaring binnen de IV organisatie van Nationale Politie, NFI of OM    
geen opdracht    
1 opdracht  
2 opdrachten  
3 of > opdrachten

Inzet circa 32 uur per week
Duur: 12 maanden