Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

Projectleider Strafrechtketen - regio Den Haag, Zuid Holland

2019-05-16 08:00:56
De Projectleider valt hiërarchisch direct onder het Hoofd afdeling Programma’s en Projecten van de Directie Informatie-voorziening. Je bent verantwoordelijk voor het leiden van IV-en ICT-projecten gericht op secundaire en primaire processen, dan wel organisatorische vraagstukken.

Daarbij is er altijd een relatie met strategisch beleid of – doelstellingen. Je hebt regelmatig contact met de andere directies en afdelingen en je bent in staat om verbinding te leggen tussen informatievoorzieningen en de organisatie. In deze omgeving ben je in staat het overzicht te bewaren en structuur aan te brengen. Je hebt ervaring met projectmatig en procesgericht werken, het aansturen van leveranciers en je beschikt over goede organisatorische (en communicatieve) vaardigheden.

Samen met een team lever je een bijdrage aan het behalen van de doelen van de Directie Informatievoorziening en lever je een bijdrage aan afdeling overstijgende ontwikkelingen. Je bevordert de samenwerking binnen en buiten het team. Je weet prioriteiten te stellen, structuur aan te brengen en samen werken te bevorderen. Tenslotte onderhoud je contacten met gebruikers, beheerders en leveranciers en voert regie op de leveranciers die de werkzaamheden uitvoeren.

Werkzaamheden:
 • Verzorgt de regie tussen de opdrachtgevers (w.o. business owners, productowners), gebruikers, functionele en technische beheerders, informatiemanager en de uitvoerende (markt)partijen;
 • Schakelt de stakeholders in en weet samenwerkingsverbanden en coalities tot stand te brengen.

Informatievoorziening:
 • Levert een bijdrage aan de ontwikkeling en realisatie van strategisch beleid;Maakt analyses van de relevante context, (markt)partijen, informatie en ontwikkelingen en inventarisatie standpunten, belangen, conflicten, tegenstellingen en meningen;
 • Vertegenwoordigt de afdeling op tactisch niveau, door o.a. te netwerken en het onderhouden van contacten.

Projectmanagement:
 • Verzorgt de inrichting en besturing van het devopsteam cq. projectteam in de verschillende fasen (voorbereiding, initiatie, verwerving, realisatie en afsluiting);
 • - Is verantwoordelijk voor het periodiek aanpassen van business cases, projectvoorstellen en het opstellen van periodieke rapportages;
 • - Regisseert en coördineert de sturing op de kwaliteit van de projectinformatie en rapporteert hierover aan het management van de Directie Informatievoorziening, opdrachtgever en stuurgroepen;
 • - Verzorgt de aansturing van de leverancier die de uitvoerende werkzaamheden verricht;V
 • - Voldoet aan de kwaliteitseisen van de geleverde producten (t.a.v. de functionaliteit, privacy, informatie- beveiliging, etc.);
Competenties:
 • Bestuurssensitiviteit Anticiperen Omgevingsbewustzijn Netwerken
 • Aansturen organisatie
 • Creativiteit
 • Aanvullend
 • Overzicht houden, regievoeren Plannen en organiseren Resultaatgericht Overtuigingskracht/verwerven van draagvlak/beïnvloeding Innovator met durf/lef
 • Motiveren
Functie-eisen:
 • Werk-/denkniveau: WO;
 • Aantoonbare en relevante project- en programmamanagementervaring, op het gebied van IV/ICT project- management en onderhavige processen, gedurende tenminste 5 jaar;
 • Aantoonbare ervaring in het verbinden van tegengestelde belangen in een complexe bestuurlijke (overheids-) omgeving;
 •  Aantoonbare en relevante kennis en praktijkervaring met devops- systeemontwikkeling trajecten in ook nog grotendeels traditioneel werkende (semi-)overheids- uitvoeringsorganisaties;
 • Aantoonbare en relevante kennis en praktijkervaring met implementatie van proces & kwaliteitsmanagement oplossingen in het primaire proces in grote (semi-)overheids- uitvoerings-organisaties;
 • Aantoonbare kennis van de AVG en implicaties ervan voor de gegevens-verwerving in informatiesystemen;
 • Aantoonbare kennis en praktijkervaring t.a.v. actief stakeholdermanagement (van bestuurlijk t/m operationeel niveau) en het werken met roadmaps, businesscases en batenrealisatieplannen;
 • Kennis van en inzicht in de organisatie van de informatievoorziening bij – bij voorkeur – strafrechtketen, kerndepartement, ketenpartners en/of overige departementen is wenselijk;
 • Kennis van Rijks- en ketenbrede standaarden op het gebied van ICT is wenselijk;
 • Kennis van technieken en methoden voor programma- en projectmanagement;Kennis van het beheer van Rijksfinanciën en de P&C-cyclus is wenselijk;
 • Kennis van inkoop- en aanbestedingsrecht en regelgeving.
Standplaats: Gouda
Startdatum: 20-05-2019
Einddatum: 31-05-2020, Optie op verlenging
Uren per week: 36,00
Tarief: In overleg
 
Reageren kan nog tot maandag 20 mei 08:00 uur door middel van een cv in word format en een korte motivatie met vermelding van beschikbaarheid en tarief.