Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

Projectleider implementatie applicatie sociaal domein (16 uur per week) - Amersfoort, Utrecht

2019-05-13 11:12:59
De afdeling BSV/team Veiligheid van de gemeente houdt zich onder meer bezig met het coordineren van de nazorg voor ex-gedetineerden, het coordineren van interventies rondom woonoverlast en het coordineren van interventies rondom crimineel jeugdigen en jeugdigen die woonoverlast veroorzaken.

Fase
De gekozen applicatie komt voort uit een aanbesteding, en er is veel aandacht en tijd besteed aan het in beeld brengen privacy-aspecten en de werkprocessen in Amersfoort en de andere gemeenten. De verwachting is dat in enkele maanden de implementatie in Amersfoort kan worden afgerond.

Projectleider met relevante ervaring op het gebied van:

  • management van complexe projecten op het gebied van IT en informatievoorziening;
  • bruggenbouwer tussen techniek en gebruiker;
  • aantoonbare ervaring met de uitvoering en toepassing van DPIA's;
  • ervaring in het sociaal domein.
Eisen:
  • ervaring met intergemeentelijke samenwerking binnen IV/IT-project; Met CV aantoonbare actuele ervaring met intergemeentelijke samenwerking binnen IV/IT-project, waarvan meerdere 100.000-plus gemeenten.

  • Ervaring met implementatie van DPIA's. Privacy vormt een belangrijk aspect van het project. Projectleider met ervaring bij het implementeren van een DPIA heeft een plus.Toon aan met het CV.

  • ​Recente ervaring met PGA-applicaties. De kandidaat heeft op CV aantoonbare recente projectervaring met een applicatie voor de ondersteuning van persoonsgebonden aanpak​

Aanleveren aanbieding:
Cv in word format, uurtarief, beschikbaarheid en een motivatiebrief.
In een brief van maximaal 200 woorden lezen we graag een persoonlijke motivatie om dit project tot een goed einde te brengen.

Inzet van 29-5-2019 t/m 29-8-2019 
Optie verlenging: 2 x 3 maanden   
Tarief circa 85 euro inkoop
Uren: 16 per week
Gespreksplanning: Vrijdagmiddag 24 mei vinden de gesprekken plaats.