Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

Projectleider implementatie bestuursinformatiesysteem

2019-06-12 15:20:53
Het doel van deze opdracht is om het proces van "Ambtelijke en Bestuurlijke besluitvorming", inclusief digitaal vergaderen en publicatie van openbare agenda's, vergaderstukken en het beeldverslag, optimaal vanuit één Bestuurlijk Informatie Systeem te ondersteunen. Streven is om te komen tot efficiëntere processen, eenduidig beheer van agenda's en stukken en laagdrempelige ontsluiting voor alle stakeholders...