Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

Projectleider realisatie wegeninfrastructuur

2020-10-01 16:07:19
(Sluitingsdatum: 22-10-2020 om 17:00 uur) Vlot en veilig reizen, van deur tot deur. Dat is de ambitie waar we aan werken. Onderdeel daarvan is het in stand houden en zonodig aanpassen van het provinciale wegennet. De afdeling Uitvoering Werken van de provincie Gelderland is een no-nonsense organisatie en de sfeer is collegiaal en informeel...