Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

Projectleider

2019-09-23 00:00:00

Doel De projectleider is samen met de 2 andere Projectleiders verantwoordelijk voor de uitrol van de draadloze IT infrastructuur (Wifi) bij de Defensie uit te rollen. Werkzaamheden:

 • Bewerkstelligen dat klant en project een bestelling delen en daarover consensus hebben
 • Bewerkstelligen dat klant en project voor ieder cluster een planning met elkaar delen en zich daaraan houden. De veldteams mogen er op vertrouwen dat de andere geledingen in het project dat in voldoende mate doen en bewerkstelligen vooral dat de klant dat ook doet
 • Bewerkstelligen dat afspraken tussen klant en project op een juiste wijze wordt uitgevoerd door het veldteam
 • Bewerkstelligen dat planningen van de verschillende locaties aansluiten bij de overal planning van het project
 • Bewerkstelligen dat de lokale commandanten hun commitment afgeven aan de afgestemde planning en aanpak.
 • Bewerkstelligen dat de veldteams hun werkzaamheden conform de standaard afgesproken methodiek kunnen uitvoeren
 • Bewerkstelligen dat alle randvoorwaarden voor het veldteam als ook voor de klant zijn gerealiseerd voor de start van de uitrol.
 • Afstemmen van de aanpak en planning met de lokale commandanten
 • Afstemmen met het Projectbureau en Projectorganisatie voor wat betreft planning, bestellingen en communicatie
 • Aansturen/begeleiden van lokale veldteams
 • (laten)Uitvoeren van sitesurvey van de verschillende locaties
 • Opvragen plattegronden en bouwtekeningen van de uit te rollen objecten
 • Opstellen van detailplanningen • Opstellen / verspreiden van communicatie items
 • Deelnemen in projectoverleg • Wegnemen van impediments
 • Voeren van de regie inzake de totale bestelling (aantallen, timing, compleetheid)
 • Afstemmen voortgang met het project
 • Spelen van de rol van ambassadeur van beleid naar het veld toe (aanpak, impact en communicatie)
 • Opstellen van PvO (Protocol van Overdracht) (klant en beheerorganisatie) Achtergrond opdracht:

Het Project 3DCLAS verzorgt de uitorl van Draadloos Internet Defensie op alle CLAS locaties. Dit wordt gedaan met eigen teams welke de gebouwbekabeling aanlegt en de AccessPoints ophangt. Het project mag geen verdringing leveren in de lijnorganisatie en is daarom volledig extern bemensd. De uitrol van DRIDEF vindt plaat op 31 key locaties van CLAS welke geprioriteerd zijn door de stuurgroep en moeten zorgen voor de ondersteuning van de O&T binnen CLAS.


Standplaats:

Heel Nederland, Frequentie vooraf niet aan te geven.